Nya chefsspecialister tar sig an utmaningarna för vårdens ledare

Två nya chefsspecialister tar nu plats på Vårdförbundet. Tillsammans har de gedigen erfarenhet både som sjuksköterskor och chefer i vården på olika nivåer. Nu ska de stötta chefer och ledare men också inspirera blivande chefer att våga ta steget in i chefskapet.

Som chefs- och ledarmedlem kan du ta hjälp av chefsspecialister för att få råd och stöd i din yrkesroll. Det kan handla om frågor som exemp-elvis personal eller vårdutveckling men också din egen arbetsmiljö och löneutveckling. Från och med maj finns två nya specialister på plats.

Personalfrågor  - en stor utmaning idag

Annika Cederholm är en av dessa och kommer senast från ASIH(avancerad sjukvård i hemmet )vid Södertälje sjukhus där hon var enhetschef. Hon ser en hel del utmaningar för chefer idag.

– Det kan vara svårt att räcka till i personalgrupper som är stora och att kunna rekrytera och behålla erfaren personal. Förändringstakten är också hög i dagens vård och det ställer stora krav på kompetens, flexibilitet, organisation och struktur hos chefer och ledare och en stor utmaning är att prioritera, säger Annika Cederholm.

Vill ge bättre förutsättningar

Marlene Furbeck kommer senast från BB-förlossningen vid Sunderby sjukhus. Som chefsspecialist vill hon bidra till att chefer har bra förutsättningar.

– En god arbetsmiljö gäller även för chefer. Det ska också finnas goda villkor, utbildningar, karriärvägar och löneutveckling för chefer och ledare. Sen hoppas jag dessutom kunna skapa intresse för chefs- och ledarskap, eftersom jag vet att många tvekar att bli chefer trots att de har rätt kompetens, säger Marlene Furbeck.

Ingen chef eller ledare ska känna sig ensam

Tillsammans vill de bidra till att chefer och ledare inte ska känna sig ensamma i sina roller. De ser att chefer och ledare som kollektiv behöver hitta olika sätt att mötas på för att dela med sig av erfarenheter till varandra. Något de själva vill prioritera när de nu jobbar fram en handlingsplan.

Du kan kontakta en chefsspecialist direkt

Du kan få kontakt med en chefsspecialist genom att ringa Vårdförbundet Direkt chef på telefon 0771- 630 630. Eller skicka in ditt ärende via Vårdförbundet Direkts webb-formulär på varforbundet.se. Du kan också kontakta specialisterna via mail. Klicka på länkarna i rutan nedan.

De nya chefsspecialisterna

Marlene Furbeck

  • legitimerad sjuksköterska sedan 1984
  • har varit enhetschef på BB- förlossningen vid Sunderby sjukhus
  • har arbetat som verksamhetschef i Gällivare och Luleå kommun
  • har varit samtalsterapeut och drivit en yogastudio samt gått flera ledarutbildningar

Kontakta Marlene Furbeck


Annika Cederholm

  • legitimerad sjuksköterska sedan 1992
  • har arbetat som chefsjuksköterska på Södertälje sjukhus geriatrisk vårdavdelning
  • varit ledare och chef i den palliativa vården inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Sörmland och Stockholms län.
  • diplomerad sjuksköterska i palliativ vård

Kontakta Annika Cederholm