Ny chefsenkät skickas ut till medlemmar

År 2015 gjorde Vårdförbundet en större enkät som skickades till alla chefs- och ledarmedlemmar. Nu är det dags igen, den 16 mars får en majoritet av chefs- och ledarmedlemmarna ge sin bild av arbetssituation och framtida utmaningar.

För att få en rättvisande bild av chefer och ledares arbetssituation gör Vårdförbundet en uppföljning av den chefsenkät som gjordes 2015.

Enkäten består av ett antal frågor som tar cirka 10-15 minuter att besvara och skickas ut via e-post till ett urval av de medlemmar som är registrerade som chefer eller ledare hos Vårdförbundet.  

Resultatet av enkäten kommer användas för att kunna opinionsbilda i ledarfrågor, men enkätsvaren kommer också fungera som underlag i Vårdförbundets framtida arbete med chefs- och ledarfrågor.

Ta del av resultatet från chefsenkäten 2015.