”Me too” – Så hanterar du sexuella trakasserier som chef

Kampanjen ”Me too” fortsätter sin frammarsch genom olika branscher. Kristina Sundell som är sjuksköterska på en akutmottagning i Kiruna startade ett upprop mot sexuella trakasserier och har hittills fått in ett 40-tal vittnesmål. Om du som chef får kännedom om diskriminering på arbetsplatsen, har du skyldighet att utreda.

Sexism och trakasserier kommer upp till ytan med kampanjen "Me too" som startade i USA i början av oktober i år. Även i Sverige har olika yrkesgrupper startat upprop och givit sina vittnesmål. Flera år gamla situationer av trakasserier kan nu lyftas upp på arbetsplatser.

När du som chef får kännedom om att kränkning eller diskriminering har förekommit på arbetsplatsen, har du en skyldighet att utreda detta. Du har också en skyldighet att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Om ansvar inte tas kan arbetsgivaren behöva betala skadestånd, så kallad diskrimineringsersättning. Du kan alltid kontakta Vårdförbundet Direkt Chef 0771-630 630 om du behöver rådgivning i frågan.

Samma ansvar även vid polisanmälan

Om den som blivit utsatt för trakasserierna gör en polisanmälan ska du som arbetsgivare ändå utreda och åtgärda situationen.

Sexuella trakasserier lyfts nu i vården

Kristina Sundell berättade i en artikel i Vårdfokus den 17 november att hon själv blivit utsatt för sexuella trakasserier och därför startade ett upprop i vården som just nu går under arbetsnamnet "Vårdens vittnesmål". Ett 40-tal personer har hittills berättat sina minnen om hur de blivit utsatta i vården både av medarbetare och patienter. Chansen är därmed stor att fler fall uppmärksammas inom vården.

Ta medarbetarens upplevelse på allvar

Alicia Lycke är förbundsombudsman på Vårdförbundet och menar att det är viktigt att ta information om kränkande beteenden på allvar.

- Det kan vara lätt hänt att man som chef börjar utreda om beteendet varit kränkande eller inte. Det kan då uppfattas som att man inte tar den utsattes upplevelse på allvar. Det är viktigt att ett beteende som är ovälkommet för individen, direkt klassas som trakasserier och att den upplevelsen inte ifrågasätts. Ett tips är att undvika att ange någon eller säga att personens upplevelse inte var så farlig, utan att istället jobba systematiskt när ett sådant ärende kommer upp, säger hon.

Alicia Lycke

 

 

 


Alicia Lycke

Ta fram och använd en policy

Det är viktigt att man agerar snabbt när man får kännedom om att trakasserier och kränkning har uppstått på arbetsplatsen. Men det är också viktigt att det finns en policy för hur denna typ av kränkande särbehandling ska hanteras. Denna kan tas fram tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen. I den bör det framgå att ingen ska behöva utsättas för kränkande beteenden av sexuell karaktär. Det ska också finnas riktlinjer i hur man hanterar dessa situationer.

- Det är viktigt att det är tydligt hur både medarbetare och chefer ska förhålla sig och agera i dessa lägen. När situationen väl uppstår är det lätt att känslorna kopplas på och att man reagerar instinktivt istället för systematiskt. Det är viktigt att låta utredningen ha sin gång och veta på förhand hur man hanterar tidiga signaler, säger Alicia Lycke.

Alica Lyckes råd

Förebyggande arbete:

  • Ta upp dialog på arbetsplatsträff om kränkande särbehandling
  • Ta hjälp av ditt närmaste skyddsombud för att utarbeta policy om sådan saknas.
  • Förankra policy i dialog på arbetsplats så att alla blir bärare av innehållet.

När sexuella trakasserier uppstått:

  • Följ den policy som tagits fram
  • Lyssna enskilt på båda parter och ta inte parti
  • Utred ärendet tillsammans med HR, företagshälsovården
  • Se till att parterna har stöd från företagshälsovården eller liknande för att hantera situationen.

Mer om hur du kan arbeta mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljöupplysningens information om sexuella trakasserier

Lagstiftningen om diskriminering (kränkning av sexuellt inslag omfattas av diskrimineringslagen)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Information från Sunt arbetsliv om sexuella trakasserier. Sunt arbetsliv är  en organisation som Vårdförbundet är med i. De arbetar för förebyggande arbetsmiljöarbete inom kommuner och landsting eller Prevent inom privat sektor.