Avslutning på Ledarprogrammet bjöd på kunskap, inspiration och 33 utvecklingsidéer  

Den 5 oktober var det digital avslutning för Vårdförbundets Ledarprogram 2019/2020, med ett nittiotal deltagare. Webbinariet bjöd på intressanta föreläsningar och vernissage med utvecklingsarbeten från Ledarprogrammet.  

Sineva Ribeiro, förbundsordförande på Vårdförbundet inledde eftermiddagen med att tala på temat Vårdens ledning och styrning. Sineva talade bland annat om chefers och ledares viktiga roll i att utveckla vården.  

– Chefer och ledare måste få både ansvar, befogenheter och möjlighet att skapa arenor för lärande och utveckling, för sig själva och för sina medarbetare. 

Sineva påminde om att chefer och ledare gärna får kontakta Vårdförbundet för att dela med sig av sina utmaningar.  

– Tillsammans tar vi armkrok och Vårdförbundet finns här för att stötta dig i din roll som chef eller ledare!

Efter Sineva Ribeiro var det Charlotta George, sakkunnig på Socialstyrelsen som talade om Ledarskapets betydelse för säker vård. Charlotta berättade om hur Socialstyrelsen har arbetat fram Sveriges första handlingsplan för patientsäkerhet.  

– Det finns otroligt mycket att vinna när vi förbättrar patientsäkerheten. Bara i Sverige är det över 100 000 personer som årligen drabbas av en vårdskada. Och för hälften av dessa personer resulterar skadan i en förlängd sjukhusvistelse. Vi bedömer samtidigt att omkring 1 200 dödsfall per år i Sverige har en vårdskada som bidragande faktor, förklarade Charlotta George, sakkunnig på Socialstyrelsen.  

Charlotta George nämnde tre starka skäl varför vi bör arbeta mer patientsäkert. 

  • Vi räddar liv. 
  • Vi minskar lidande. 
  • Vi får mer god vård för pengarna.

– Chefer och ledare har en viktig roll när det kommer till att arbeta mer patientsäkert. En förutsättning för säker vård är en engagerad och kompetent ledning, på alla nivåer, sa Charlotta George.  

Den sista föreläsaren för dagen var Azita Shariati, som talade om Hållbart ledarskap. Genom att vara personlig i sin föreläsning visade Azira flera viktiga poänger.  Hon berättade hur hon som tjugoåring kom till Sverige från Iran, för kärlekens skull. Hon insåg att den ”vanliga vägen” med SFI inte var något för henne, utan att hon behövde få ett jobb och på det sättet lära sig svenska och komma in i samhället.  

Utan svenska-kunskaper eller vårderfarenhet sökte Azita jobb på ett äldreboende i Hammarkullen där hon bodde. Hon fick jobbet, mycket tack vare sin envishet och målmedvetenhet. Azita uttrycker än i dag sin tacksamhet för chansen hon fick av kvinnan som vågade tro på hennes förmåga.   

– Utan den chansen jag fick där och då hade jag förmodligen inte varit där jag är idag. Jag vill uppmuntra alla chefer och ledare att se sig omkring, hjälp personer att växa och utvecklas. Se inte bara på personers förmåga i dag, utan på potentialen, utvecklade Azita.  

Azita uppmuntrade också till självledarskap, att ibland behöver vi vara vår egen chef. Vad vill jag? Hur vill jag utvecklas? Var vill jag vara om fem år? 

Slutligen var det äntligen dags för att presentera de 33 utvecklingsarbeten som deltagarna på Ledarprogrammet hade arbetat med.

Du får bland annat läsa om "Att som chef se medarbetaren som individ", "Personcentrerad rekrytering – ett sätt att hitta rätt person" eller "Egenskattning av symtom – med daglig uppföljning" . Och 30 andra intressanta utvecklingsarbeten!

Ta del av dem som pdf i lugn och ro. Kanske får du inspiration till att påbörja ett utvecklingsarbete på din arbetsplats. 

Tack Sineva, Charlotta och Azita för inspirerande och tankeväckande föreläsningar! Och stort tack till alla deltagare i Ledarprogrammet 2019/2020 samt alla övriga deltagare på webbinariet!