Personcentrerad rörelse spred sig på Ledarprogrammets avslutning

Gruppbild Ledarprogrammet

Den åttonde mars i år avslutades årets Ledarprogram med föreläsningar för de 40 deltagarna och ytterligare 90 inbjudna gäster. Deltagarna visade också upp sina projekt i personcentrad vård och delade med sig av kreativa idéer för framtiden.

- Just nu sker en rörelse där våra chefs- och ledarmedlemmar aktivt implementerar ett personcentrerat förhållningssätt i vården. Det kommer inte bara ge en bättre vård, utan också en bättre arbetsmiljö för alla våra medlemmar, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet.

Viktigt att gå mellan olika perspektiv

Flera föreläsare var på plats vid Vårdförbundets Ledarprograms avslutning den åttonde mars 2017. Bland andra fanns Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi på plats. Han talade utifrån det mänskliga och om värdet av att gå mellan olika perspektiv i vården. Han lyfte att han tycker att det är viktigare än någonsin att ledare måste vara bildade för att kunna rädda det öppna och demokratiska samhället.

- Bildad är man inte genom att bära med sig läckra citat ur böcker, utan bildad blir man genom att ha gått från en värld till en annan värld. Genom att inte bara ha jobbat i vården utan också ha varit patient i vården. Då har man en förmåga att se världen ur ständigt nya perspektiv, berättade han.

"Vi är underutvecklade i att tala om det mänskliga"

Bengt Kristensson Uggla talade också om att vården är bra på att tala om vad en människa är, men lägger för lite tid på att tala om vem en människa är. Han menar att vi har tappat balansen mellan kunskapen om det medicinska och det mänskliga. Människan är en hel person och därför är personcentrering viktigt. Vården behandlar inte ett enskilt organ utan en hel människa. Det räcker inte med att ha sin sanning om hur något förhåller sig, utan det är lika viktigt att ta in patientens sanningar. Detta menar han att vården behöver utveckla mycket mer.

- Lika välutvecklade som vi är medicinskt, lika underutvecklade är vi när det gäller att tala om det mänskliga, om personen. Hela personcentreringen handlar om hur man kan få till ett möte mellan två sanningar, sa han.

Berättelsen nödvändig

Åsa Moberg, debattör i vårdfrågor, lade till sitt perspektiv på personcentrerad vård ur ett anhörighetsperspektiv och menade att det mänskliga samtalet har rationaliserats bort i vården. Istället tycker hon att vården har fokuserat på att hitta rätt ställe i den fysiska kroppen att behandla. Hon poängterade att det paradoxala är att det är svårt att hitta rätt i behandlingen eftersom man inte har hört patientens berättelse om vad problemet är.

Hon införde personcentrerad graviditetsprocess 

Maria Hogenäs, barnmorska och vinnare av 2017 års Vårdförbundspris, var också inbjuden för att berättade om sitt arbete med personcentrerad vård på Doula Kulturtolk Födelsehusets Mammaforum i Göteborg. Verksamheten går ut på att ge stöd genom doulor till utomeuropeiska kvinnor i graviditetsprocessen. För det arbetet vann hon Vårdförbundspriset år 2016. Hon berättade om svenska studier som visar att bland utomeuropeiska kvinnor är det fler komplikationer vid förlossningar, ökad mödradödlighet och risken för att barnen ska dö i samband med graviditeten är fyra gånger större än för europeiska kvinnor. Genom att doulor fungerar som tolkar och språkrör och både har kompetens inom svensk förlossningsvård och kvinnans kultur får vi en mer jämlik vård.

- Doulan kommunicerar på ett mer igenkännande sätt och vi vet att om man är trygg så tar man emot information på ett annat sätt. Jag upplever att doulorna har en slags enkelhet i berättelsen, som att de är vana vid berättelsen på ett annat sätt än vi från vården, berättade Maria Hogenäs.

Flera personcentrerade aktiviteter har startas

Deltagarna på Ledarprogrammet fick diplom för sin utbildning och visade upp sina kommande projekt i personcentrerad vård i en posterutställning på plats.

- Vi ser många olika aktiviteter som nu startar. Det handlar bland annat om personcentrerade medarbetarsamtal, personer med psykossjukdom som får mer inflytande över sin vård, och mer personcentrerade läkningsprocesser på ortopeden och många fler, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Se deltagarnas affischer och få inspiration till personcentrerad vård

Läs mer om Ledarprogrammet.