Under fyra nätverksträffar har årets chefs- och ledarmedlemmar som gått Ledarprogrammet grävt i personcentrerade idéer, tankar och fakta. Hur ska de nu förändra vården?

När Ledarprogrammet avslutades den 7 mars 2019 gjordes det i traditionsenlig mening med en postervernissage av de projekt som deltagarna nu tar med sig hem och ska genomföra. 34 stycken närmare bestämt. 

Projekten innebär att varje deltagare utifrån sina förutsättningar, skapar aktiviteter som utvecklar en mer personcentrerad vård på deras respektive enheter. Och de är väl förberedda för en personcentrerad framtid.

- Under dessa träffar har vi gått in på hur man tar filosofi till praktik, vad personcentrerad vård är och hur chefer och ledare kan leda i ständig förändring. Det är en utbildning som har förberett dem väl för både personcentrerade projekt och ledarskap, säger Merja Nyholm som är en av kursledarna för programmet.

Projekten handlar om allt ifrån att utveckla samtalsmetodik med patienter till att utforma vårdplaner tillsammans med patienten och samtidigt ta vara på patientens resurser. 

 Här är årets personcentrerade projekt:

 • Samförstånd i personcentrerad vård ledare och sjuksköterskor
 • Den läkande sömnen
 • Ökad patientdelaktighet genom bedsidrapportering
 • Teamet – partnerskap
 • En person – flera lagar
 • Se mig för den jag är!
 • Tillitsfulla relationer skapas genom dialog
 • Personen i fokus
 • Omsorg utifrån personens behov
 • Kunskap är första steget mot personcentrerad vård - utbildningssatsning 2019-2020 i personcentrerad vård
 • Tillsammans ser vi människan för alla anställda i primärvården
 • Engagerade medarbetare utvecklar vården
 • Genom ett personcentrerat förhållningssätt kommer du närmare barnet
 • Vi personcentrerar – medarbetare i fokus
 • Hur kan man främja ett personcentrerat arbetssätt i en hemtjänstgrupp?
 • Från ord till handling
 • Från vårdtagare till medskapare
 • Min livsresa - personcentrerad social samvaro
 • Så tar vi tillvara på patientberättelsen
 • Ett ändrat perspektiv
 • Chefsmedlemmar blir stärkta i personcentrerat ledarskap
 • Hälsoberättelse utformad för dialyspatienter
 • Att fortsätta vara dirigenten i sitt liv
 • Att skapa utrymme för medarbetarna att växa!
 • Medarbetarens berättelse central i det framgångsrika utvecklingssamtalet
 • ”Speed-date” – samtalet banar väg för partnerskap!
 • Dialog – nyckeln till lyckat teamarbete
 • Trygg hemgång - för den nya familjen
 • De äldre tar makt över sin hälsa
 • Medledarskap – att leda med tillit
 • Se varje medarbetare!
 • Varje medarbetare är värdefull
 • Se personen bakom patienten
 • Bättre information och högre delaktighet

Se samtliga postrar som övergripande beskriver projekten