Vårdförbundets ledarprogram presenterades internationellt i Barcelona

ICN, International Council of Nurses, hade konferens i Barcelona 27 maj till första juni i år. Vårdförbundet var på plats och presenterade bland annat sitt Ledarprogram med en avslutande uppmaning om att kopiera konceptet och sprida ett personcentrerat ledarskap i världen.

8000 sjuksköterskor var på plats i Barcelona för att ta del av ICN:s stora utbud av seminarier och föreläsningar. Vårdförbundet ansökte om att få presentera sitt Ledarprogram och antogs.

Vill sprida ett personcentrerat ledarskap

Tanken var att sprida ett lyckat koncept som 100-tals chefs- och ledarmedlemmar ansökt till. Ett 70-tal har hittills gått programmet och flera av dessa förändrar nu både sitt ledarskap och vården i stort med ett personcentrerat förhållningssätt. Vårdförbundets presentation live-sändes på Facebook och finns att se i efterhand här.

- Det var kö till seminariet där vi var en av åtta aktörer som talade om hur vi kunde förbättra vården genom ledarskap. Det var jätteroligt att få dela med oss av våra erfarenheter och det fanns intresse för hur vi hade gjort, berättar Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet, som höll i presentationen tillsammans med Vårdförbudets förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Se Vårdförbundets film om deltagares upplevelse av Ledarprogrammet,  som också visades på presentationen:

Mer om Ledarprogrammet.

Vårdförbundets lösning på utbildningstjänster – också på agendan

AST, Akademisk Specialisttjänstgöring som är Vårdförbundets modell för utbildningsanställningar presenterades också på ICN:s konferens. En poster visades upp som beskrev hur modellen fungerar.

- Det känns viktigt att vi delar med oss av våra lösningar internationellt, det är ju inte bara Sverige som har utmaningar med för få specialistsjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro.

Du kan också vara på ICN - Vårdförbundet ger resebidrag

Har du drivit ett lyckat projekt, forskat fram intressanta resultat eller på annat sätt nått framgång i vården. Ansök om att få vara med på ICN:s konferens i Singapore 2019. Du kan få stöd av Vårdförbundet som medlem genom vårt resebidrag.

Stort kunskapsutbyte – för medlemmarnas skull

Vårdförbundet har flera olika satsningar internationellt. Att vara medlem i ICN är ett sådant engagemang. Det är ofta av solidariska skäl som Vårdförbundet engagerar sig, men också för att det ger ett utbyte av kunskap som sedan ligger till grund för framtida förslag och politiska lösningar.

- Vi tar absolut med oss det vi får till oss här i Barcelona och diskuterar i förbundsstyrelsen hur vi kan anpassa vår politik till rådande klimat i världen. Vi lär oss mycket som förbund av att vara här och för det vidare till medlemmarna. Vi försöker sen göra allt för att vi ska skapa de bästa lösningarna för dem, säger Sineva Ribeiro.

Mer om Vårdförbundets internationella satsningar.

”Sjuksköterska- ta plats!”

Stort fokus på konferensen var hur sjuksköterskor ska ta mer plats ”runt bordet” i vårdens ledning och styrning. Bland annat uppmanade Leslie Mancuso, som doktorerat i ledarskap och är sjuksköterska, att sjuksköterskor ska ta sin egen stol och sätta vid bordet och inte vänta på en inbjudan. Hon ville inge självförtroende till ledare som är sjuksköterskor och poängterade starkt att sjuksköterskor har mycket att bidra med i vårdens utveckling.

Nästa ICN-konferens är i Singapore år 2019.