Ledarprogrammets deltagare

När deltagarna på årets Ledarprogram avslutar sin utbildning, startar de 23 projekt i personcentrerad vård på sina respektive arbetsplatser. Något som leder till att paradigmskiftet av vården går snabbare.

Den sjunde mars bjöds chefs- och ledarmedlemmar in till avslutningen av Ledarprogrammet. Föreläsningar om personcentrerad vård kombinerades med postervernissage av de 23 projekt som nu sätts igång.

Ledarprogrammet har en inriktning mot att leda personcentrerad vård och deltagarna får verktyg i hur de kan utveckla både sitt förhållningssätt och ledarskap för att vården ska kunna personcentreras. För att skapa en utveckling på sina respektive arbetsplatser avslutas programmet med att deltagarna visar upp de projekt de planerat att genomföra med personcentrerad inriktning.

Genom att projektidéerna sprids mellan medlemmar får förändringen mot personcentrerad vård mer fart.

Här kan du se vilka projekt som planeras och själv få egna idéer.