Involvera patienten mer

Parvin Olofsson

Vården håller på att personcentreras. Men utvecklingen går långsamt. Delvis för att de utvecklingsprojekt som görs, ofta inte har patienten med på tåget.

När vi diskuterar lösningar i vården, antar vi ofta att vi vet patientens behov. Alltför få involverar patienten i sina lösningar, vilket gör att värdet av förändringarna inte blir så stort för patienten som det skulle kunna vara.

Parvin Olofsson är röntgensjuksköterska och kvalificerad handläggare på Vårdförbundet och menar att det får konsekvenser för verksamheten att patienten inte är tillräckligt delaktig i utvecklingen av verksamheten. Vården kan exempelvis vara för specialiseringsfixerad så att helheten tappas. Exempelvis kan en patient som behöver röntga hjärna, thorax och fot idag behöva röntgas på tre olika avdelningar istället för en.

- Jag hade själv en diabetespatient som svimmade efter att ha väntat fastande på flera röntgenundersökningar, när det egentligen hade fungerat att göra samtliga undersökningar på en gång och sedan skicka bilderna till de olika specialistenheterna, berättar hon.

Även om specialistenheter fyller en viktig funktion, kan dessa utformas på ett helt annat sätt om patienten släpps in i planeringen av verksamheten. Något som alla typer av vårdenheter har nytta av att göra för att få en bättre utveckling.

Så här kan du involvera patienten mer i din planering som chef:

  • Bjud in flera avdelningar och era gemensamma patienter till att berätta sin upplevelse av vården
  • Inled samtal i din personalgrupp och identifiera några sammanhang där patienten kan involveras mer
  • Fånga upp idéer snabbt genom att ha en tavla där man kan skriva upp dessa. Följ sedan upp och diskutera lösningar med patienter och medarbetare.

Mer om Parvin Olofsson