Snart dags för höstens Ledarprogram - anmälan öppnar 5 april

Vårdförbundets Ledarprogram drar snart igång sin tredje omgång. Det är ett populärt program med många fler sökande än platser. Inriktningen är hur du som chef och ledare ska kunna leda en personcentrerad vård. Anmälan är bindande och öppnar den 5 april. 40 platser finns.

Den 5 april är det dags att anmäla sig, men du kan redan nu ta del av mer information om programmet och reservera de datum som nätverksträffarna är i din kalender. Anmälan kommer att vara bindande så se till att du kan närvara de datum som träffarna äger rum.

Programmet består av fyra nätverksträffar á två dagar och programmet löper under fem månader. Första träffen för hösten är den 10-11 oktober och fokuserar på att se personens förmågor.

Två omgångar av Vårdförbundets Ledarprogram ” Att vara chef i framtidens vård -med sikte mot ett personcentrerat paradigm” har snart genomförts. Den sista omgången avslutas den 8 mars med att visa upp deltagarnas planerade projekt i personcentrerad vård för sina egna chefer och andra intressenter.

Inger Gustafsson är en av chefsmedlemmarna som gått den senaste omgången. Hon är chef på Patienthotellet vid Sunderby Sjukhus och blev först intresserad av programmet när hon såg att det handlade om personcentrerad vård. Redan i början av utbildningen upplevde hon att hon hade nytta av den nya kunskapen.

- Vi ska precis börja med patientnära rapportering där vi ska ta tillvara på patientens berättelse. Så det känns som handen i handsken med den här utbildningen, säger hon.

Mer information hittar du här: www.vardforbundet.se/ledarprogrammet