Ge tid för innovation - det lönar sig

Ont om tid kan göra att du som chef eller dina medarbetare inte fokuserar på att systematiskt skapa nya lösningar. Men systematiskt innovationsarbete gör att arbetet går fortare och ger bättre resultat i slutändan, menar Merja Nyholm, chefshandläggare Vårdförbundet.

När Merja Nyholm var enhetschef för intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala upplevde hon att närstående personer till patienter ofta såg tillfällen och processer som kunde förbättras. En outnyttjad resurs till innovationer, tänkte hon, och såg till att närstående kunde lämna förslag i en brevlåda till medarbetarna på avdelningen.

– Vi gick igenom dessa idéer och förslag regelbundet och diskuterade hur vi kunde hitta nya lösningar. Det kändes bra att ha närstående med i vårdens utveckling, berättar hon.

På avdelningen jobbade de med innovation på olika sätt. Idéerna var inte alltid stora och svulstiga. Det kunde handla om att skapa väntrum med större avskildhet eller komma på sätt att snabbare hitta instrument som behövdes i olika vårdsituationer.

– För att hela tiden bli bättre och se till att nyanställda också kom in snabbt i samma tempo som de rutinerade, hade vi sak-letar-övningar. Där strukturerade vi upp våra hjälpmedel och material för att ännu snabbare och smidigare kunna använda dessa. Det är en liten innovativ idé, men den får stor effekt på verksamheten, säger Merja Nyholm.

Det är viktigt att ta tid till innovation så att kreativitet kan uppstå som skapar nytta.

– Det är på så sätt vi utvecklar vården och på sikt spar både tid och pengar. Det handlar ofta om att lyssna och prioritera möten där vi bara får vara kreativa, säger Merja Nyholm.

Tips för att gynna mer innovation på arbetsplatsen

  • Lyssna och tänk: kan vi göra på annat sätt?
  • Skapa ett system för att ta tillvara på idéer och dokumentera dessa.
  • Ha regelbundna möten där ni diskuterar problem lösningar på dessa.

 

Fotograf: Ulf Huett. På bilden: Merja Nyholm