För stor personalgrupp? Så hanterar du situationen

De stora personalgrupperna är en stor utmaning för chefer. Britta Edström, tidigare chef inom äldreomsorgen, anser att politiker och beslutsfattare bär det stora ansvaret till att chefer behöver få bättre förutsättningar. Genom hennes erfarenhet har hon och hennes chefsmedarbetare fått hitta strategier för att förhålla sig till det tuffa uppdraget.

1300 chefer och ledare i hela landet svarade i våras på Vårdförbundets chefs- och ledarenkät. Den talar sitt tydliga språk – chefer har för stora personalgrupper. Varannan chef inom hälso och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler.

"Vi måste ändå hantera situationen"

Britta Edström är idag chef för den vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet och har tidigare  varit chef inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Hon tycker att cheferna bör försöka få mindre grupper i första hand, men också se vilka delar i chefens ledarskap som kan förändras för att hantera situationen.
– Politiker och beslutsfattare bär det största ansvaret i den här frågan och vi behöver tydliggöra att grupperna behöver bli mindre för att bibehålla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Men sedan måste vi chefer ändå hantera situationen och då har jag och mina chefskollegor sett över verksamheten och prioriterat och samarbetat för att hantera situationen bättre, säger hon.

Frigör tid för ditt ledarskap - Brittas tips

Här är Britta Edströms strategier för att frigöra tid för ledarskap, i stora grupper:

• Bedöm om du kan ha kortare avstämningsmöten, istället för längre möten.
• Delegera ansvaret till medarbetare. Kan de ta ett större ansvar för vårdens kvalitet exempelvis?
• Gör en tydlig överenskommelse med dina medarbetare – vad ska göras, hur, när, osv.? Det skapar effektivitet och motiverar ofta mer än vanlig arbetsfördelning. Följ upp överenskommelsen  regelbundet och stäm av hur arbetet fungerar.
• Diskutera med dina chefskollegor – kan ni samordna er bättre och dela på arbetsuppgifter?