Så får du med gruppen i förändring

Som chef ska man ibland genomföra förändringar tillsammans med arbetsgruppen. För att motivera medarbetarna krävs att du som chef och ledare är både lyhörd och väl förberedd, menar Marianne Hiller, chefsspecialist på Vårdförbundet.

I en grupp finns ofta god förändringsbenägenhet, men det är också vanligt med motstånd till förändring. Du som ledare är många gånger avgörande för hur gruppen mognar i sin mottaglighet för förändringar och hur motiverade de är.

Var medveten om att de går igenom en process

- En grupp som ska utföra eller genomgå en förändring, går igenom en process. Därför är det viktigt att du som ledare eller chef genomför förändringen i olika steg och är lyhörd under tiden, säger Marianne Hiller.

De olika stegen handlar om att succesivt informera om vilken förändring som kommer att genomföras och att ge utrymme för reaktioner och medskapande i processen.

Marianne Hillers bästa tips för smidig förändring

  1. Se till att du är så påläst och förberedd som möjligt. Vilka frågor kan dyka upp när du informerar? Se till att informationen är tillgänglig både muntligt och skriftligt så medarbetare kan gå tillbaka till informationen i efterhand.
  2. Gör medarbetarna delaktiga. Ta vara på deras reaktioner och motargument. Genom att ta vara på motståndet kan förändringen bli enklare och förbättras. Om motståndet kvarstår trots att gruppen försökt lösa svårigheterna är det viktigt att du använder kraften hos de som är positiva och drivna.
  3. Följ upp kontinuerligt. Låt medarbetarna följa med i processen och följ upp hur deras inspel tagits tillvara. Ge information om hur långt ni kommit i processen.

Ta hjälp av Marianne Hiller i dina utmaningar som chef  eller kontakta Vårdförbundet Direkt Chef 0771-630 630.