Chef i fokus

Vi berättar som vad som händer i Vårdförbundet för dig som chef och ledare och bjuder på matnyttiga reportage som hjälper dig i din chefsroll.
 • Parvin Olofsson

  Involvera patienten mer

  Vården håller på att personcentreras. Men utvecklingen går långsamt. Delvis för att de utvecklingsprojekt som görs, ofta inte har patienten med på tåget.

 • Ledarprogrammets deltagare

  Ledarprogrammet avslutades - men 23 personcentrerade projekt påbörjas

  När deltagarna på årets Ledarprogram avslutar sin utbildning, startar de 23 projekt i personcentrerad vård på sina respektive arbetsplatser. Något som leder till att paradigmskiftet av vården går snabbare.

 • Ge tid för innovation - det lönar sig

  Ont om tid kan göra att du som chef eller dina medarbetare inte fokuserar på att systematiskt skapa nya lösningar. Men systematiskt innovationsarbete gör att arbetet går fortare och ger bättre resultat i slutändan, menar Merja Nyholm, chefshandläggare Vårdförbundet.

 • Nu är chefens utmaningar fakta - dags att ställa högre krav

  Under hösten släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Marianne Hiller, chefsspecialist på Vårdförbundet ser möjligheter för chefer och ledare att nu ställa högre krav på bättre förutsättningar.

 • ”Me too” – Så hanterar du sexuella trakasserier som chef

  Kampanjen ”Me too” fortsätter sin frammarsch genom olika branscher. Kristina Sundell som är sjuksköterska på en akutmottagning i Kiruna startade ett upprop mot sexuella trakasserier och har hittills fått in ett 40-tal vittnesmål. Om du som chef får kännedom om diskriminering på arbetsplatsen, har du skyldighet att utreda.