100 % tillgänglig utan att vara på plats

Annika Cederholm chefsspecialist

När Annika Cederholm, chefsspecialist på Vårdförbundet, fick höga betyg på sin tillgänglighet som chef i en medarbetarundersökning blev hon överraskad. Trots att hon inte alltid var på plats och ibland inte kunde svara i telefon, tyckte medarbetarna att hon var 100 procent tillgänglig.

Annika Cederholm ledde under två år 24 sjuksköterskor och undersköterskor på avdelning ASIH, avancerad sjukvård i hemmet vid Södertälje sjukhus. Hon hade dessutom cirka 15 personer från en annan enhet som fanns i hennes verksamhet och därmed behövde stöd och ledning. Eftersom medarbetarna i hemsjukvården befinner sig på olika platser fysiskt, finns utmaningar i att möta dem som chef. Något som kanske inte bäddar för att ligga på topplistan gällande tillgänglighet.

– Jag var jätteförvånad över att den insats som jag hade gjort för att öka stödet och känslan av att medarbetarna skulle känna sig sedda, gav så stor effekt, säger Annika Cederholm.

Coachande förhållningssätt en nyckel

Hon har inte alltid legat lika bra till i medarbetarundersökningar. 60 till 70 procent vill hon minnas att medarbetarna tidigare gett henne i tillgänglighetsbetyg. Då har det handlat om större grupper som hon ansvarat för, men hon tror att hennes nya strategier för ökad tillgänglighet mycket väl hade kunnat fungera på en större grupp.

– Jag har försökt ha ett coachande förhållningsätt till mina medarbetare och prioritera vilka som behöver mitt stöd mest och i vilka situationer. Då tar det inte så mycket tid heller utan det räcker med några korta ord för att bekräfta och se personerna. Den metoden tror jag också fungerat för mina tidigare större grupper.

Undvek att detaljstyra

Hon är helt övertygad om att hennes tro på medarbetarnas förmåga att klara av jobbet och styra sig själva bidragit till det goda resultatet.

– Jag har haft en mogen och stabil arbetsgrupp och jag försökte hela tiden få medarbetarna att utvecklas och ta eget ansvar. De skulle vara med och tycka till och min ambition var att de skulle känna sig trygga med att jag inte detaljstyrde utan satte riktlinjer.

Annika Cederholms bästa tips för ett tillgängligt ledarskap:

  • Var närvarande när du väl är på plats.
  • Vara äkta i mötet med personen.
  • På frågan om du har tid som chef, ange hur mycket tid du har, det gör att båda fokuserar på det viktigaste.
  • Bekräfta, säg exempelvis tack till medarbetaren för att hen bidrar och att det är viktigt för verksamheten.

Ta hjälp av Annika Cederholm i dina utmaningar som chef eller ledare, eller kontakta Vårdförbundet Direkt Chef 0771-630 630.