Anne Lindgren är legitimerad biomedicinsk analytiker och förbundsombudsman på Vårdförbundet. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är biomedicinsk analytiker.

Jag arbetar på Vårdförbundets nationella kansli och ett av mina ansvarområden är de frågor som rör biomedicinska analytiker. Jag examinerades till biomedicinsk analytiker (dåvarande laboratorieassistent, med inriktning mot histopatologi) 1982 i Uppsala och 1985 läste jag till cytodiagnostiker i Stockholm.

Därefter jobbade jag på flera patologavdelningar i Mälardalen, men också fem år utomlands. Mina erfarenheter från Chicago och Zürich har betytt mycket för mig, både personligt och professionellt och jag uppmuntrar den som är intresserad av att arbeta i andra länder. Sedan 2016 har jag förtroendeuppdrag i International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), yrkesinternationalen för Biomedicinska analytiker. Jag är vald till IFBLS:s president, 2018-2020.

Specialistutbildning den viktigaste frågan

På Vårdförbundets nationella kansli arbetar jag bland annat med etikfrågor och med biomedicinska analytikerns profession och utveckling. Den viktigaste frågan Vårdförbundet driver just nu, tillsammans med IBL, är den om en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Specialistutbildning ger möjlighet till karriärvägar och löneutveckling och gör därmed vårt yrke attraktivt för unga. Om fler biomedicinska analytiker examineras så minskar sannolikt bristen och därmed underlättas rekryteringen till arbetsplatser.

Detta är ett arbete på lång sikt och jag ser fram mot dagen då vi har nått målet.

Hör av dig

Jag vill gärna veta hur du har det i din yrkesvardag som biomedicinsk analytiker. Arbetar du med kvalitetssäkring eller metodutveckling? Hur ser bemanningen ut på ditt laboratorium/avdelning? Finns det saker som du tycker att vi behöver uppmärksamma och föra samtal kring? Hör gärna av dig till mig anne.lindgren @ vardforbundet.se