Resebidrag till nordisk barnmorskekonferens 2019

Den 2-4 maj 2019 anordnar Nordisk Jordemorförening, NJF, en kongress på Island. I år kan du som är barnmorska söka bidrag från Vårdförbundet till resa, konferensavgift och boende för att delta.

Delta i forum och diskussioner på den nordiska konferensen NFJ Congress Reykjavik 2019, där professionsfrågor talas om på nordisk nivå. Forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa lyfts också fram under konferensen.

Vårdförbundet ger dig som barnmorska möjlighet att få resebidrag för deltagande på konferensen. Du behöver inte ha något speciellt engagemang på konferensen för att få bidraget.

När du väl är på plats får du gärna sprida informationen och dina erfarenheter på sociala medier och i egna nätverk. 

Sista ansökningsdag var den 12 april 2019.

Mer om konferensen: Congress of the Nordic Federation of Midwives 2019.