Kommande internationella barnmorskekonferenser

Här hittar du datum och information om konferenser för barnmorskor. Kanske hittar du en konferens där du vill medverka.

Under 2019 och 2020 anordnas tre konferenser för barnmorskor: NJF Congress i Reykjavik, EMA Education Conference i Malmö och ICM Triennial Congress på Bali. Om du deltar med en presentation på någon av konferenserna har du möjlighet att söka Vårdförbundets internationella resebidrag.

NJF Congress, Reykjavik 2–4 maj 2019

För 21:a gången anordnas NJF Congress, den här gången i Reykjavik. Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) består av barnmorskeorganisationer från Finland, Danmark, Grönland, Island, Färöarna, Sverige och Norge. Länderna turas om att stå som värdland och arrangör vart tredje till fjärde år.

Detta är ett ypperligt tillfälle att träffa barnmorskor från de andra nordiska länderna och utbyta tankar och idéer. Konferensen är ett aktivt forum där ny forskning presenteras och det ges utrymme för intressanta diskussioner.

Du hittar mer information om NJF Congress 2019 här.

EMA Education Conference, Malmö 29–30 november 2019

För sjätte gången anordnas EMA Education Conference, den hålls i Malmö. På programmet står bland annat forskning om utbildning, framtida innovationer och utmaningar i barnmorskeutbildningar.

Vill du delta med en presentation måste du skicka in ett abstrakt senast den 31 mars 2019.

Du hittar mer information om EMA Education Conference här.

ICM Triennial Congress, Bali 21–25 juni 2020

ICM Triennial Congress anordnas för 32:a gången och den här gången arrangeras den på Bali. Kongressen hålls vart tredje år och är ett forum för alla världens barnmorskor. Temat för kongressen är ”Midwives of the world: delivering the future”.

Vill du delta med en presentation måste du skicka in ditt abstrakt senast den 15 maj 2019. Vill du delta på kongressen måste du registrera dig senast den 5 juni 2019.

Du hittar mer information om ICM Triennial Congress här.