"Jag oroar mig för att barnmorskorna kommer att förlora stort på att byta förbund"

Sineva Ribeiro

Hej barnmorska,

Jag hoppas att du har en fin sommar och kan hämta kraft och energi ihop med nära och kära. Det försöker jag att göra. Men som ordförande för Vårdförbundet har jag även situationen för er barnmorskor ständigt närvarande. Dels med anledning av att arbetsgivarnas bristande ansvarstagande för er barnmorskor lett till det pressade läge som ni nu tvingas utstå på era arbetsplatser. Men jag tänker också mycket på Barnmorskeförbundets lednings initiativ till att utreda om barnmorskor ska byta facklig tillhörighet från Vårdförbundet till SRAT eller inte.

Tuffa utmaningar kräver enighet

Jag ska vara uppriktig: jag är oroad och förvånad över att Barnmorskeförbundets ledning  fortsätter driva förslaget. Jag oroar mig för att barnmorskorna kommer att förlora stort om de byter förbund. Orsakerna till detta är många, men framförallt handlar det om att vi står inför den kanske tuffaste och mest omfattande utmaningen vi haft inom vården. I en tid av stora oroligheter och stora utmaningar för barnmorskorna som yrkesgrupp väljer barnmorskeförbundets styrelse att fokusera på att driva en organisatorisk fråga istället för att bygga enighet och driva barnmorskornas villkorsfrågor gemensamt. Konsekvensen kan bli att ni barnmorskor splittras, just när det är som viktigast att ni kan stå enade och tala med en röst.

Risker för löneutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor

Situationen är mycket allvarlig och jag tror att detta är djupt olyckligt för barnmorskornas framtida arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneutveckling. Oavsett vad Barnmorskeförbundets beslut blir, önskar jag att du kvarstår som medlem i Vårdförbundet. Det beror på att det finns flera viktiga skillnader mellan oss och SRAT som kommer att vara helt avgörande för barnmorskornas framtida möjligheter att driva sina frågor.

 

Det finns viktiga skillnader mellan oss och SRAT

 

Fördelarna med att du är kvar i Vårdförbundet

Eftersom det uppstått en del frågor bland medlemmar i Vårdförbundet vill jag passa på att svara på dessa. Du finner dem på sidan Frågor och svar om barnmorskors framtida organisering. Men först vill jag sammanfatta varför jag är helt övertygad om att du ska vara kvar som medlem i Vårdförbundet.

  • Vårdförbundet har en huvudöverenskommelse som gör oss till en självständig motpart till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Detta ger oss rätt att förhandla DIREKT med SKL. SRAT ingår i AkademikerAlliansen, och enligt deras huvudavtal är det AkademikerAlliansen som är motpart. Vägen till arbetsgivaren blir på det viset längre, och dialogen förs via en annan organisation.
  • Situationen som uppstått skapar risk för osämja och splittring; både i kåren och i Vårdförbundet. Arbetsgivaren vinner på att vi blir oense internt. Vi tappar vår styrka istället för att fokusera på att förbättra våra villkor gemensamt. Låt oss inte trampa i den fallgropen! När vi håller ihop blir vi starka tillsammans.
  • Barnmorskor tjänar på att förhandla sina fackliga frågor ihop med yrken som är lika barnmorskornas. I Vårdförbundet är vi alla på samma arena och delar många utmaningar. SRAT representerar drygt 20 andra medlemsföreningar. Många påminner inte om barnmorskeyrket.

Det gör oss till en självständig motpart till Sveriges kommuner och landsting, SKL

 

Vi är vården

Kära barnmorska; vi är vården. Vi har tillsammans kommit långt, men vi är inte klara med arbetet att förbättra lönerna och villkoren. Tillsammans har vi de bästa förutsättningarna för att utveckla yrket och vården. Om du vill att Barnmorskeförbundet ska fortsätta samarbetet med Vårdförbundet har du som medlem chansen att påverka Barnmorskeförbundets beslut innan deras förbundsstämma i höst. Vad tror du är bäst för professionen? Läs frågorna och svaren, fundera och diskutera tillsammans!

Om du har ytterligare frågor än de som ställs här, tveka inte att höra av dig till oss, 0771-420 420. Eller skicka din fråga till Vårdförbundet Direkt via vårt webbformulär.

Jag önskar dig en fortsatt fin sommar och hoppas du får den tid du behöver för vila och återhämtning.

Hälsningar,

Sineva Ribeiro
förbundsordförande Vårdförbundet