Med stolthet bjuder Vårdförbundet och RFSU in till en föreläsning som berör alla - oavsett vilken profession du tillhör. Välkommen att lyssna till hur rasism inom hälso- och sjukvården påverkar en jämlik reproduktiv och sexuell hälsa – och inspireras om av hur du kan bidra till att minska problematiken inom vården.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett ansvar att behandla alla lika och inte göra skillnad på de människor de möter. För att uppnå jämlik reproduktiv och sexuell hälsa och vård behöver hela hälso- och sjukvården verka tillsammans. Därför håller Vårdförbundet och RFSU en föreläsning, där ämnet ”Hur kan vi stärka det antirasistiska arbetet för att nå en jämlik reproduktiv och sexuell hälsa inom hälso- och sjukvården?”, står i fokus.

Föreläsningen sändes live den 3 maj. Du som är medlem i Vårdförbundet kan nu se den i Kunskapsrummet. Du behöver vara inloggad.  

Därför behöver vi stärka det antirasistiska arbetet inom vården

Även om medlemmar i Vårdförbundet genom sina professioner har kunskap om hur jämlika möten skapas, är vi alla påverkade av den samhällskontext vi vuxit upp i och bär på olika föreställningar och fördomar som motverkar just jämlika möten. Det är en svår uppgift att försöka förbise dessa föreställningar, men det är samtidigt nödvändigt i vår strävan efter att skapa en gemensamhet – ett vi – med alla som söker stöd inom hälso- och sjukvården.

Vårdförbundet och RFSU vill genom detta event bidra med information och inspiration till att skapa jämlika möten.

Program för eftermiddagen

När? 3 maj 2023 kl. 14.00-15:30.

Sändningen är avslutad och kan ses i efterhand i Kunskapsrummet. Tack alla som tittade!

 

Medverkande:

  • Moderator, Per Bengtsson Kling, reporter Vårdfokus.
  • ”Jämlik reproduktiv hälsa och tillgång till preventivmedel”. Föreläsare Elin Larsson, forskare och docent, Karolinska Institutet.
  • ”Så upplevs rasism av sjukvårdspersonal och patienter – i Sverige”. Föreläsare Hannah Bradby, forskare och prefekt vid Uppsala Universitet.
  • Patientberättelse.
  • Jämlik vård och reproduktiv hälsa: Att säkerställa lika tillgång och kvalitet i vården av svarta kvinnor. Föreläsare Sara Abraham, sakkunnig Afrosvenskarnas riksorganisation.

Panelsamtal
Sändningen avslutas med ett panelsamtal där föreläsarna och Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet, Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU och Marie Cham, ordförande Afrosvenskarnas riksorganisation, samtalar kring vilka insatser behövs för att stärka det antirasistiska arbetet inom vården, och hur förverkligar vi dessa i praktiken? Samtalet leds av Per Bengtsson Kling.

Om föreläsarna

Jämlik reproduktiv hälsa och tillgång till preventivmedel

Elin Larsson, docent i Global Hälsa, forskare vid Institutionerna för Global Folkhälsa och Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, föreläser om ”Jämlik reproduktiv hälsa och tillgång till preventivmedel”.

Elin pratar utifrån ett migrationsperspektiv, om preventivmedelsanvändning samt vilka utmaningar, möjliggörare och barriärer som finns gällande tillgång till preventivmedel. Dessutom presenterar Elin en pågående studie som fokuserar på hur preventivmedelsrådgivningen post-partum kan förbättras utifrån ett migrationsperspektiv, där målgruppen är med i utformningen av vården.

Så upplevs rasism av sjukvårdspersonal och patienter – i Sverige

Hannah Bradby är professor och prefekt vid Sociologiska Institutionen på Uppsala Universitet. Hon har forskat i jämställdhet med hälsa i fokus under de senaste tre decennierna och hon har även undervisat i ämnet i flera olika länder.

Hannah presenterar resultat från ett par av hennes studier som visar hur rasism upplevs av personal och patienter inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Jämlik vård och reproduktiv hälsa 

Sedan år 1990 har Afrosvenskarnas Riksorganisation arbetat för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de 350 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller i den afrikanska diasporan. Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi. Föreläsningen hålls av  Sara Abraham, sakkunnig  Afrosvenskarnas Riksorganisation.

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. 

Frågor?

Kontakta Carita Sturesson på Vårdförbundet carita.sturesson @ vardforbundet.se