Din kontakt Lis Munk

Lis Munk är legitimerad barnmorska och förbundsombudsman på Vårdförbundet. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är barnmorska.

Jag arbetar på Vårdförbundets nationella kansli och ett av mina ansvarområden är de frågor som rör barnmorskeprofessionen. Jag fick min examen som barnmorska 1991 i Danmark och har därmed legitimation både i Sverige och i Danmark. Utöver min barnmorskeutbildning har jag en master i Health Informatic (2001) och en utbildning i ledarskap och organisationsutveckling från KI 2010.

I drygt 10 år har jag jobbat kliniskt som barnmorska i Danmark och 2 år i Sverige. Sedan har jag jobbat inom Jordemoderföreningen i Danmark med bland annat kvalitetsutveckling, kvalitetsmätning, patientsäkerhet, forskningsstrategi och övriga generella professionsfrågor.

Jag har även jobbat som kanslichef för Jordemoderföreningen i Danmark 2008, när barnmorskorna var i en två månader lång arbetskonflikt.

Ursprungligen är jag född i Danmark, och bor sedan 2009 i Sverige.

Jag jobbar förutom med barnmorskefrågor också med ett organisationsutvecklingsprojekt i sex afrikanska sjuksköterskeorganisationer och är involverad i Vårdförbundets politikutveckling.

Hör av dig

Jag vill gärna veta hur du har det i din yrkesvardag som barnmorska. Hur jobbar du med att utveckla professionen? Arbetar du med ett projekt som gör det bättre för ungdomar, kvinnor eller för barnmorskorna? Finns det saker som du tycker att vi behöver uppmärksamma och föra samtal kring? Hör gärna av dig till mig!