händer på gravid mage

Vårdförbundets avdelning Stockholm har tecknat avtal med BB Karolinska Huddinge som ska säkerställa att barnmorskor får följa kvinnan hela vägen före, under och efter förlossning i en sammanhållen vårdkedja enligt modellen ”caseload midwifery”. Avtalet ger mer tid för vila och återhämtning och högre lön. Som yrkesförbund för barnmorskor vill Vårdförbundet träffa caseload-avtal för fler verksamheter där medlemsintresse finns. Nu är avtalet utvärderat och Vårdförbundet har omförhandlat ett nytt avtal med Karolinska Huddinge.

Caseload-projektet "Min barnmorska" på Karolinska Huddinge har förlängts och utökats med ett par team. Just nu finns det fyra team varav ett utgår från Skärholmen, ett område med stor andel utlandsfödda.

I projektet finns det nu även möjlighet för inskrivna att föda hemma med assistans av två barnmorskor utifrån en riskbedömning som görs av läkare. Karolinska ansöker nu om det tilläggsuppdrag som gäller för hemförlossningar.

Vårdförbundet har skrivit på ett omförhandlat avtal som gäller till januari 2023. I det ursprungliga avtalet låg det ”Caseloadpass” (när barnmorskan är i beredskap att åka in med en födande) på 24 timmar. Det förekom endel sjukskrivningar, bland annat på grund av påfrestningen av de här långa passen. Arbetsgivaren kom själv med förslaget att förkorta passen till 12-timmars pass i veckorna medan de längre passen var kvar på helgerna.

Bättre ersättningssystem

Ersättningssystemet blev också annorlunda, det var tidigare ett tillägg på 6000 kr/4 veckor utifrån ett heltidsmått. Nu beräknas det istället utifrån ett beredskapstillägg enligt AB (Allmänna bestämmelser). En del av caseloadtiden (beredskapen) ligger i veckoarbetstiden. Det nya ersättningssystemet riskerade initialt att ge en lägre ersättning än de 6000 kr per månad beroende på månadslön som fanns i det tidigare avtalet, men efter diskussioner fick Vårdförbundet igenom en lösning där även den med lägsta månadslönen hamnar på en ersättning på 6000 kr eller mer per månad. Vårdförbundet argumenterade även för att alla barnmorskor i projektet ska erbjudas hälsoundersökning hos företagshälsovården utifrån att mycket av caseloadtiden är förlagd till nattarbete och många födslar infaller då. Barnmorskorna inom "Min barnmorska"-projektet gör även hembesök, för balnd annat PKU-provtagning, amningsuppföljning med mera.

"Bästa möjliga stöd till den gravida kvinnan"

När Caseload avtalet tecknades för några år sedan var det landets första.

- Vårdförbundet är nöjda med att ha tecknat landets första avtal kring den nya barnmorskemodellen ”caseload”. Så här vill många av oss arbeta för att ge bästa möjliga stöd till den gravida kvinnan. En sammanhållen vårdkedja med ett känt team av barnmorskor som följer kvinnan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Det ger en mer personlig relation och forskningen visar också att det ger en bättre förlossningsupplevelse och minskar risken för komplikationer, säger Emma Jonsson, barnmorska på BB Karolinska Huddinge och styrelseledamot, numera vice ordförande i Vårdförbundet Stockholm.

Caseload efterfrågas av gravida och hennes familj

-  Jag är glad att vi får möjlighet att utforska nya arbetssätt som caseload och ser fram emot att ta del av projektets utvärdering av hur det nya arbetssättet har fungerat för barnmorskorna, sa Marie Ekborn, projektledare och chef för ”Min Barnmorska” på BB Karolinska Huddinge, när det första avtalet var tecknat. 

Caseload efterfrågas allt oftare av gravida och deras familjer, som vill ha tryggheten i att ha en känd barnmorska som följer kvinnan genom hela graviditeten och som finns tillgänglig dygnet runt. Arbetssättet omfamnas av yrkesgruppen barnmorskor, som ser fördelar med att samarbeta nära och kontinuerligt med den gravida/födande genom hela vårdkedjan.

Höga krav på  att arbetsgivaren erbjuder bra villkor

- Att gå igenom graviditet och förlossning är bland det största man kan vara med om som kvinna och att då ha en ”egen” barnmorska som stöd genom hela processen är fantastiskt. Men caseload-arbetssättet med tillgänglighet dygnet runt ställer såklart höga krav på arbetsgivaren att erbjuda hållbara arbetsvillkor som ger både schemalagd tid för vila och återhämtning och ekonomisk ersättning för extra beredskap. Därför är vi glada att BB Karolinska Huddinge har tecknat detta avtal med oss, säger Emma Jonsson, Vårdförbundet.

Som yrkesförbund för bland annat barnmorskor, träffar Vårdförbundet kollektivavtal om villkor för våra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter. 

- Vårdförbundet välkomnar nya arbetsmodeller som både kan ge bättre vård och bättre arbetsmiljö. Vi har därför en kontinuerlig dialog med våra medlemmar och med arbetsgivarna om sådan utveckling. För de barnmorskor som arbetar enligt ”caseload”-modellen krävs särskilda arbetsvillkor för att få en hälsosam arbetsmiljö. Det är här Vårdförbundet kommer in som avtalstecknande part. Vi vill fortsätta träffa caseload-avtal i fler verksamheter där våra medlemmar vill pröva modellen, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

Bakgrund/om caseload midwifery

Vårdformen ”caseload midwifery” innebär att den gravida familjen har kontakt med samma team av barnmorskor före, under och efter förlossning i en sammanhållen vårdkedja.
Den är ett komplement till andra vårdformer inom förlossning och används sedan många år med goda resultat i bland annat Danmark, England och Australien.

I dagsläget testas caseload på olika ställen i Sverige, bland annat på BB Karolinska Huddinge.
Internationell forskning visar på en mängd fördelar med caseload. Exempelvis den stora studien ”Midwife‐led continuity models versus other models of care for childbearing women”, av Jane Sandall, Hora Soltani, Simon Gates, Andrew Shennan, Declan Devane publicerad 28 april 2016 i Cochrane Systematic Review - Intervention Version. Författarna har studerat resultaten av 15 randomiserade studier från 17 674 kvinnor och dragit slutsatsen att alla kvinnor bör erbjudas barnmorskeledd vård med kontinuitet. Fördelarna med caseload beskrivs som:

o   Färre epiduralbedövningar
o   Färre instrumentella förlossningar och klipp
o   Fler spontana förlossningar
o   Något längre förlossningsförlopp
o   Färre prematura förlossningar
o   Färre sena missfall
o   Oftare en känd barnmorska med vid förlossningen
o   Nöjdare kvinnor
o   Mer kostnadseffektiv vård
o   Även den svenska studien ”Caseload midwifery for women with fear of birth is a feasible option” av Ingegerd Hildingsson, Christine Rubertsson, Annika Karlström, Helen Haines, som genomförts på en mindre grupp kvinnor bekräftar de positiva effekterna av caseload som vårdform.