Vårdförbundet tecknar avtal för ”samma barnmorska hela vägen”

händer på gravid mage

Vårdförbundets avdelning Stockholm har tecknat avtal med BB Karolinska Huddinge som ska säkerställa att barnmorskor får följa kvinnan hela vägen före, under och efter förlossning i en sammanhållen vårdkedja enligt modellen ”caseload midwifery”. Avtalet ger mer tid för vila och återhämtning och högre lön. Som yrkesförbund för barnmorskor vill Vårdförbundet träffa caseload-avtal för fler verksamheter där medlemsintresse finns.

På BB Karolinska Huddinge arbetar man med projektet ”Min barnmorska”. Vårdförbundet har haft en nära dialog med barnmorskor i projektet för att säkra en avtalslösning som ger rätt villkor. BB Karolinska Huddinge har idag sju barnmorskor i projektet och kommer inom kort att utöka med ytterligare två arbetsgrupper med tre-fyra personer i varje team. 

- Vårdförbundet är nöjda med att ha tecknat landets första avtal kring den nya barnmorskemodellen ”caseload”. Så här vill många av oss arbeta för att ge bästa möjliga stöd till den gravida kvinnan. En sammanhållen vårdkedja med ett känt team av barnmorskor som följer kvinnan genom hela graviditeten, förlossningen och eftervården. Det ger en mer personlig relation och forskningen visar också att det ger en bättre förlossningsupplevelse och minskar risken för komplikationer, säger Emma Jonsson, barnmorska på BB Karolinska Huddinge och styrelseledamot i Vårdförbundet Stockholm.

Det nya avtalet gäller under två år från december 2018 och innebär att barnmorskorna får ett lönetillägg på 6 000 kronor i månaden för den extra beredskap som ”caseload-pass” innebär. Avtalet innehåller också delar om schemalagd veckovila, eftersom det är extra viktigt med återhämtning när man jobbar enligt caseload. Målsättningen för BB Karolinska Huddinge är att 80 procent av de gravida kvinnorna inom projektet får en barnmorska från sitt team som sin ”huvudbarnmorska” vid förlossningen.

-  Jag är glad att vi får möjlighet att utforska nya arbetssätt som caseload och ser fram emot att ta del av projektets utvärdering av hur det nya arbetssättet har fungerat för barnmorskorna, säger Marie Ekborn, projektledare och chef för ”Min Barnmorska” på BB Karolinska Huddinge.

Caseload efterfrågas allt oftare av gravida och deras familjer, som vill ha tryggheten i att ha en känd barnmorska som följer kvinnan genom hela graviditeten och som finns tillgänglig dygnet runt. Arbetssättet omfamnas av yrkesgruppen barnmorskor, som ser fördelar med att samarbeta nära och kontinuerligt med den gravida/födande genom hela vårdkedjan.

- Att gå igenom graviditet och förlossning är bland det största man kan vara med om som kvinna och att då ha en ”egen” barnmorska som stöd genom hela processen är fantastiskt. Men caseload-arbetssättet med tillgänglighet dygnet runt ställer såklart höga krav på arbetsgivaren att erbjuda hållbara arbetsvillkor som ger både schemalagd tid för vila och återhämtning och ekonomisk ersättning för extra beredskap. Därför är vi glada att BB Karolinska Huddinge har tecknat detta avtal med oss, säger Emma Jonsson, Vårdförbundet.

Som yrkesförbund för bland annat barnmorskor, träffar Vårdförbundet kollektivavtal om villkor för våra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter. 

- Vårdförbundet välkomnar nya arbetsmodeller som både kan ge bättre vård och bättre arbetsmiljö. Vi har därför en kontinuerlig dialog med våra medlemmar och med arbetsgivarna om sådan utveckling. För de barnmorskor som arbetar enligt ”caseload”-modellen krävs särskilda arbetsvillkor för att få en hälsosam arbetsmiljö. Det är här Vårdförbundet kommer in som avtalstecknande part. Vi vill fortsätta träffa caseload-avtal i fler verksamheter där våra medlemmar vill pröva modellen, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

Bakgrund/om caseload midwifery

Vårdformen ”caseload midwifery” innebär att den gravida familjen har kontakt med samma team av barnmorskor före, under och efter förlossning i en sammanhållen vårdkedja.
Den är ett komplement till andra vårdformer inom förlossning och används sedan många år med goda resultat i bland annat Danmark, England och Australien.
I dagsläget testas caseload på olika ställen i Sverige, bland annat på BB Karolinska Huddinge.
Internationell forskning visar på en mängd fördelar med caseload. Exempelvis den stora studien ”Midwife‐led continuity models versus other models of care for childbearing women”, av Jane Sandall, Hora Soltani, Simon Gates, Andrew Shennan, Declan Devane publicerad 28 april 2016 i Cochrane Systematic Review - Intervention Version. Författarna har studerat resultaten av 15 randomiserade studier från 17 674 kvinnor och dragit slutsatsen att alla kvinnor bör erbjudas barnmorskeledd vård med kontinuitet. Fördelarna med caseload beskrivs som:

o   Färre epiduralbedövningar
o   Färre instrumentella förlossningar och klipp
o   Fler spontana förlossningar
o   Något längre förlossningsförlopp
o   Färre prematura förlossningar
o   Färre sena missfall
o   Oftare en känd barnmorska med vid förlossningen
o   Nöjdare kvinnor
o   Mer kostnadseffektiv vård
o   Även den svenska studien ”Caseload midwifery for women with fear of birth is a feasible option” av Ingegerd Hildingsson, Christine Rubertsson, Annika Karlström, Helen Haines, som genomförts på en mindre grupp kvinnor bekräftar de positiva effekterna av caseload som vårdform.