Viljan att förbättra på arbetsplatsen och samtidigt själv utvecklas har alltid drivit Therese Avallin framåt. Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård brinner hon för möjligheten att göra karriär nära patienten. Nu delar hon sin tjänst mellan att arbeta kliniskt och att doktorera inom personcentrerad vård.

Efter sin sjuksköterskeexamen 2006 fick Therese Avallin jobb på den kirurgiska kliniken på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala där hon fortfarande arbetar.
Redan från början tog hon sig an ansvarsområden och ville prova olika vägar för att utveckla arbetet på arbetsplatsen.
– Förbättringsarbetet ska leda till en bättre vård för patienten, det är min kärna. Vare sig det handlar om att arbeta med dokumentering, att den vetenskapliga kunskapen höjs eller att personalen får friskvård för att orka leverera en bättre vård, berättar Therese.

När hon så småningom blev specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kände hon att hon äntligen fick kunskapen och redskapen att förändra på riktigt. Efter studierna fick hon en specialisttjänst med avsatt tid för förbättringsarbete.

Inte självklart att doktorera

Att Therese skulle bli specialistsjuksköterska var något hon visste redan under grundutbildningen. Däremot var det inte lika självklart att doktorera.

– Det kändes främmande när jag själv fick frågan om att doktorera i projektet SMAAPP – Seamless management of patients with acute abdominal pain. Jag har två kollegor som har doktorerat, men jag hade inte kunskap om vad det innebar och hade inte tänkt på det för min egen del. Men jag såg möjligheten att höja den vetenskapliga nivån i den kliniska vården. Vetenskapen upplevs ofta som något abstrakt och svårt snarare än ett redskap för att säkerställa att vi gör ett bra jobb, vilket behöver ändras på, säger Therese.

Nu när hon har tagit steget in i den akademiska världen ser hon värdet i att fler sjuksköterskor doktorerar.
– Det är inte självklart för sjuksköterskor att doktorera medan det för läkarna ses som naturligt. Jag ser det som självklart att likställa vårdvetenskapen med den medicinska vetenskapen i vården av den kirurgiska patienten, säger Therese. Omvårdnad och medicin måste gå hand i hand.

Har fått chansen att utvecklas

Idag är Therese tjänst delad. Ena halvan arbetar hon med sin doktorsavhandling och andra halvan arbetar hon kliniskt.

Att Therese jobbar kvar på samma arbetsplats som hon började på som nyutexaminerad beror till stor del på att arbetsgivaren har gett henne chanser att utvecklas.
– Arbetsgivaren har ett stort ansvar att stödja medarbetarens utveckling, men jag måste också i min profession veta hur jag behöver utvecklas och hur verksamheten behöver utvecklas, säger Therese.

Therese lyfter fram dialogen med sin chef som viktig. Det behöver finnas tid avsatt för förbättringsarbete och möjlighet till kunskapspåfyllnad till exempel genom att gå utbildningar eller delta i konferenser. Kunskapen ska sedan också tas tillvara på arbetsplatsen.
– Det är viktigt med stöttande chef och kollegor. På min arbetsplats har vi ett bra arbetsklimat där vi är duktiga på att konstruktiva diskussioner, handleda och lyfta varandra.
När du utvecklas kunskapsmässigt ska det självklart synas på lönen. Therese har i princip fördubblat sin lön sen hon började på avdelningen.

Doktorerar inom personcentrerad vård

Som doktorand läser Therese motsvarande fyra år vid Uppsala Universitet, studierna innehåller bland annat 30 valbara högskolepoäng och obligatoriska kurser samt författandet av fyra artiklar.

Det teoretiska ramverket för doktorandprojektet heter Fundamentals of Care och kan beskrivas som ett verktyg för att uppnå personcentrerad vård. Therese följer patienter med akut buksmärta genom vårdkedjan, där även hennes egen arbetsplats ingår. Hur blir vården egentligen för patienten? Varför lyckas vi inte leverera den bästa vården?
– Vi pratar och skriver mycket om att vården vi ger ska vara personcentrerad. Ändå misslyckas vi i många fall med att tillgodose de individuella fundamentala behoven. Mitt projekt handlar om att identifiera vad som är viktigt för att lyckas nå dit. I projektet ingår en intervention för att säkerställa en säker vård av hög kvalitet, berättar Therese.

Therese råd till dig som vill göra karriär nära patienten

  • Du har ett professionellt ansvar för din egen kunskapsutveckling. Vänta inte på att någon annan ska agera, gör något åt det!
  • Var tydlig i dialogen med din chef med vad du vill och varför, och hur det kan bidra till verksamheten.
  • Karriär kan göras nära patienten. Våga göra karriär som omvårdnadsexpert!