Sök en AST

Vill du utveckla dig inom ditt yrke genom att utbilda dig till specialistsjuksköterska? Då är Akademisk specialisttjänstgöring, AST ett utmärkt alternativ.

När du utbildar dig till specialist ska du ha bra villkor. Därför har Vårdförbundet tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring, AST. Många arbetsgivare har idag, efter samtal med Vårdförbundet, infört AST och många fler är intresserade. Vårdförbundet arbetar även för att AST ska införas för dig som biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

Så söker du en AST

AST innebär att du, under specialiststudierna, har en utbildningsanställning som ger dig full lön och villkor enligt kollektivavtal. Om du är intresserad av att specialistutbilda dig och din arbetsgivare erbjuder AST är det så här du gör för att ansöka:

 • Sök utbildningsanställning hos arbetsgivaren.
 • Sök samtidigt till specialistutbildningen vid högskola/universitet.
 • Det är först när du kommit in på specialistutbildningen som du kan få en utbildningsanställning.

Detta gäller för en utbildningsanställning enligt AST

 • Utbildningsanställningen är en heltidsanställning.
 • Studietakten kan variera. Många som har en AST idag studerar på halvfart.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på arbetsplatsen.
 • Under utbildningen har du samma lön, villkor och förmåner som när du jobbar.
 • Efter utbildningen erbjuds du en tjänst som specialistsjuksköterska i verksamheten.
 • Du förbinder dig inte att arbeta kvar hos arbetsgivaren en viss tid.

Tänk igenom hur du vill använda din specialistkunskap

Innan du påbörjar din specialistutbildning är det bra att tänka igenom hur du vill använda din specialistkunskap när du är klar.

 • Gör en plan tillsammans med din chef för hur du vill att din nya tjänst som specialistsjuksköterska ska se ut.
 • Dra nytta av planen redan under utbildningen, till exempel när du väljer ämne för din magisteruppsats och under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
 • När du är klar med din specialistutbildning ska du omförhandla din lön.

Fråga efter AST på jobbet

Vårdförbundet jobbar för att alla arbetsgivare i vården ska erbjuda AST. På vår AST-karta kan du se om din arbetsgivare har infört AST eller är intresserad av att göra det. Just nu pågår många samtal med arbetsgivare om AST. Du kan också själv vara med och påverka genom att berätta om AST för din arbetsgivare. Här är några tips:

 • Berätta för din chef att du vill specialistutbilda dig och att AST är en bra modell. Utvecklingssamtalet är ett utmärkt tillfälle.
 • Beskriv tillsammans med din chef och kollegor hur behovet av specialistutbildade ser ut hos er. Prata med arbetsgivaren om behovet och berätta om AST.
 • Fråga efter AST när du söker nytt jobb. Visa att du är intresserad av att utveckla dig inom din profession. Att få en AST kan till exempel ingå i ett anställningsavtal.
 • Ta hjälp av förtroendevalda i Vårdförbundets lokala avdelningsstyrelse. De kan berätta mer om AST för din arbetsgivare.

Vill du veta mer om AST?

Här kan du läsa mer om AST. Här finns vanliga frågor och svar, filmer och intervjuer med medlemmar som går AST och vår AST-karta förstås.