Arbeta inom EU och övriga världen

Det finns stora möjligheter inom för dig som medlem att arbeta i ett annat land än Sverige. Var du än vill jobba behöver du lägga lite tid på att ansöka om erkännande av din legitimation hos värdlandet. Vi har samlat kontaktuppgifter och information om arbete utomlands.

Du måste alltid ansöka om legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta. Första steget är att ta reda på vilka krav som värdlandet ställer. Socialstyrelsen kan hjälpa till med kontaktuppgifter till den myndighet du måste kontakta för att ta reda på detta.

Bli godkänd i landet där du vill arbeta

Nästa steg är att ansöka om erkännande av din legitimation/auktorisation hos den myndighet som motsvarar svenska Socialstyrelsen i det land du vill arbeta i. De kan också upplysa om till exempel krav på språkkunskaper, eventuella lämplighetsprov med mera. Socialstyrelsen hjälper till med de intyg du behöver samt adresser och kontaktuppgifter.  Vi på Vårdförbundet kan hjälpa till med kontakter till de fackliga företrädarna i det land du vill arbeta. 

Arbeta inom EU

Europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor

Sedan början av 2016 finns möjligheten att ansöka om ett Europeiskt yrkeskort inom EU via Socialstyrelsen om du är sjuksköterska. Det är ett elektroniskt bevis på att du har godkänd utbildning- och kompetens. Därefter är det en enklare procedur när man ansöker att få sin legitimation erkänd i annat EU-land.  Har du godkänd utbildning från någon av EU:s medlemsstater är utgångspunkten att du, oavsett i vilket EES- eller EU-land du vill arbeta i, ska få tillstånd. Se information på Socialstyrelsens webbplats.

Arbeta i övriga världen

Din legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta i grundar sig på den grundutbildning du har genomgått här hemma. För att du ska veta hur du går tillväga för att få arbete och uppehållstillstånd, arbetstillstånd och sist men inte minst din rätt att utöva ditt yrke brukar första kontakten vara det landets konsulat. De vet om det finns en möjlighet för dig att få ett arbete där och de kan också upplysa dig om de andra frågorna som nämnts här ovan.

På regeringens webbplats hittar du kontaktinformation till svenska ambassader och konsulat, samt allmänna råd inför utlandsvistelse.

Yrkesinternationalerna

En annan hjälp på vägen till att etablera sig i ett nytt land kan vara någon av yrkesinternationalerna. En yrkesinternational är en internationell branschorganisation. På yrkesnationalernas webbplatser kan det finnas länkar till de olika medlemsorganisationerna. Förhoppningsvis i det land du vill arbeta i.

De yrkesinternationaler som kan vara aktuella är International Confederation of Midwives, International Council of Nurses Associations, International Society of Radiographers & Radiological Technologists och International Federation of Biomedical Laboratory Science.

Brittiska samväldet

Inom det Brittiska Samväldet använder man i stor utsträckning samma godkännandenormer som Storbritannien. Det innebär att regelverket utgår ifrån EU:s utbildnings/erkännandedirektiv.

Har du en legitimation/auktorisation från Storbritannien kan du försöka använda den som ett underlag.

Länkar till registreringsorganisationerna för sjuksköterskor och barnmorskor i Australien, Kanada och Nya Zeeland:

Övriga engelskspråkiga länder

De länder som Vårdförbundet har noterat är mest intressant för övrigt är USA och övriga länder där man kan använda engelska som arbetsspråk. De länkar som finns här är en bråkdel av det som du kan hitta på internet, och vi hoppas att det kan fungera som en ingång i ditt sökande efter intressanta arbeten och utvecklingsmöjligheter i ditt yrke.

Användbara länkar
National Council of State Boards of Nursing
Nursingworld
CGFNS International

Språk och andra viktiga kunskaper

För att du ska kunna verka fullt ut som den professionella yrkesutövare du är krävs goda språkkunskaper. Om du vill arbeta inom någon biståndsverksamhet eller FN-uppdrag rekommenderas även grundkurser i tropikmedicin eller liknande. Sida anordnar förberedande utbildningar i språk och andra ämneskunskaper som behövs för uppdraget.