Det finns stora möjligheter inom för dig som medlem att arbeta i ett annat land än Sverige. Var du än vill jobba behöver du lägga lite tid på att ansöka om erkännande av din legitimation hos värdlandet. Vi har samlat kontaktuppgifter och information om arbete utomlands.

Du måste alltid ansöka om legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta. Första steget är att ta reda på vilka krav som värdlandet ställer. Socialstyrelsen kan hjälpa till med kontaktuppgifter till den myndighet du måste kontakta för att ta reda på detta.

Bli godkänd i landet där du vill arbeta

Första steget är att ta reda på vilka krav som värdlandet ställer. Socialstyrelsen kan hjälpa till med kontaktuppgifter till den myndighet du måste kontakta för att ta reda på detta. 
Nästa steg är att ansöka om erkännande av din legitimation/auktorisation hos ansvarig myndighet i det land du vill arbeta. De kan också upplysa om till exempel krav på språkkunskaper, eventuella lämplighetsprov med mera. Här finns mer information om var du vänder dig för att ta reda på reglerna i det land i EU du vill arbeta.

Socialstyrelsen hjälper till med de intyg du behöver samt adresser och kontaktuppgifter.  Vi på Vårdförbundet kan hjälpa till med kontakter till de fackliga organisationerna i det land du vill arbeta.  

Arbeta inom EU

Europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor

Sedan början av 2016 finns möjligheten att ansöka om ett Europeiskt yrkeskort inom EU om du är sjuksköterska. Det är ett elektroniskt bevis på att du har godkänd utbildning- och kompetens. Därefter är det en enklare procedur när man ansöker att få sin legitimation erkänd i annat EU-land.  Har du godkänd utbildning från någon av EU:s medlemsstater är utgångspunkten att du, oavsett i vilket EES- eller EU-land du vill arbeta i, ska få tillstånd.  Se information från Universitets- och högskolerådet 

Ansökan om yrkeskort görs via Ditt Europa.

Språk och andra viktiga kunskaper

 För att du ska kunna verka fullt ut som den professionella yrkesutövare du är krävs goda språkkunskaper.  
Om du vill arbeta inom någon biståndsverksamhet eller FN-uppdrag rekommenderas ibland kurser i tropikmedicin eller liknande.

Läs mer om vad som behövs: 
Sida: Att arbeta med bistånd 
Läkare utan gränser: Jobba med oss

Arbeta i övriga världen

Din legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta i grundar sig på den grundutbildning du har genomgått här hemma. För att du ska veta hur du går tillväga för att få arbete och uppehållstillstånd, arbetstillstånd och sist men inte minst din rätt att utöva ditt yrke brukar första kontakten vara det landets konsulat. De vet om det finns en möjlighet för dig att få ett arbete där och de kan också upplysa dig om de andra frågorna som nämnts här ovan.

På regeringens webbplats hittar du kontaktinformation till svenska ambassader och konsulat, samt allmänna råd inför utlandsvistelse.

Registreringsorganisationer

Länkar till registreringsorganisationerna för sjuksköterskor och barnmorskor i Australien, Kanada och Nya Zeeland: 
Canadian Nurses Association 
Nursing Council of New Zealand
Registration for International Nurses

Arbeta i övriga världen 

Din legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta i grundar sig på den grundutbildning du har genomgått här hemma. För att du ska veta hur du går tillväga för att få arbete och uppehållstillstånd, arbetstillstånd och sist men inte minst din rätt att utöva ditt yrke brukar första kontakten vara det landets konsulat. De vet om det finns en möjlighet för dig att få ett arbete där och de kan också upplysa dig om de andra frågorna som nämnts här ovan. 

På regeringens webbplats hittar du kontaktinformation till svenska ambassader och konsulat, samt allmänna råd inför utlandsvistelse. 

Yrkesinternationalerna 

En annan hjälp på vägen till att etablera sig i ett nytt land kan vara någon av yrkesinternationalerna. En yrkesinternational är en internationell branschorganisation.  

De yrkesinternationaler som kan vara aktuella är International Confederation of Midwives, International Council of Nurses Associations, International Society of Radiographers & Radiological Technologists och International Federation of Biomedical Laboratory Science. 
Se webbsidan International networks

Inom det Brittiska Samväldet använder man i stor utsträckning samma godkännandenormer som Storbritannien. Det innebär att regelverket utgår ifrån EU:s utbildnings/erkännandedirektiv.