Att tänka på när du söker till AST

Genom att gå en akademisk specialisttjänstgöringsutbildning, AST, fördjupar du dina kunskaper. Men det finns några saker som är bra att tänka på innan du söker till AST.

Att utbilda sig till specialistsjuksköterska innebär att du fördjupar dina kunskaper inom en specialitet och höjer din akademiska nivå. Dina kunskaper som specialistsjuksköterska är viktiga i en kunskapsintensiv vård både för vårdens kvalitet och säkerhet och för sjuksköterskeyrkets utveckling. Du har bra möjligheter att efter utbildningen få använda din kunskap och påverka din nya tjänst som specialistsjuksköterska.

Tänk på att prata med din chef om din nya tjänst som specialistsjuksköterska redan innan du går utbildningen. Tillsammans kan ni till exempel ringa in vilket ansvarsområde du kan ha i din nya roll och hur din specialistkunskap kan användas i verksamheten. Du behöver också ha tid för att jobba med ditt ansvarsområde. Innan du tillträder en specialisttjänst ska du också omförhandla din lön.