Mötesplats företagare

På våra mötesplatser för företagare och entreprenörer får du ny kunskap inom olika temaområden, inspiration, erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande med andra företagare inom vården.

Vårdförbundet bjuder in till olika mötesplatser för dig som är, eller funderar på att bli, företagare inom vården. Mötena arrangeras på olika platser i landet. Det kan handla om inspirationsträffar för dig som står i startgroparna för att starta eget, tematräffar om exempelvis upphandling och affärsutveckling. Det kan också vara nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med andra barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som driver verksamhet inom vården.

Kontakta oss

Vårdförbundets kontaktperson för företagare och entreprenörer är Mona Abou-Jeib. Mona nås på 08-14 77 90, 076-104 00 33 eller e-post: mona.abou-jeib.broshammar@vardforbundet.se

Dina uppgifter

Är du redan medlem? Kontrollera att vi har rätt uppgifter till dig. Du kan även ladda ner och skriva ut pdf:en ”Ändringsanmälan för företagare”, som du fyller i och skickar med ordinarie post.