Lönestatistik

Bild på mynt.

Att undersöka vilken lön andra i ditt yrke har är bra inför lönesamtalet eller när du söker nytt arbete. Vårdförbundets lönestatistik ger dig som är medlem bästa möjliga överblick och argument när det gäller din lönenivå.

Med hjälp av lönestatistiken kan du jämföra löner efter yrkesgrupp, befattning, sektor, län och ålder. Att veta vad andra har för lön är bra inför lönesamtalet eller när du ska söka nytt arbete. Om det gäller ett nytt arbete är det viktigt att du inte kommer in på en för låg lön, eftersom det då kan bli svårt att komma upp i lön.

Förbered dig genom att söka i vårt lönestatistikverktyg Lönesnurran, kontakta din lokala förtroendevalda eller hör av dig till Vårdförbundet Direkt.

Varifrån kommer statistiken?

Lönestatistiken är insamlad från arbetsgivaren och bygger på månadsavlönade anställningar för Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar, inklusive chefer, inom samtliga sektorer, kommun, landsting, stat och privat. I det privata ingår Vårdföretagarna, KFO, Svenska kyrkan, KFS och Arbetsgivaralliansen.

För medlemmar inom kommun och landsting är det den registrerade månadslönen i november 2016 som rapporteras in och för medlemmar inom stat och privat är det den registrerade månadslönen i september 2016 som är grunden.

Medellönen är månadslön uppräknad till heltid och innehåller fasta tillägg, men tar inte med rörliga tillägg som OB, övertid och jour. Semestertillägg är inte med i beräkningarna.

Individuell löneutveckling

För respektive grupp jämför vi medellönen vid en tidpunkt med medellönen vid en annan tidpunkt. Samma medlemmar ska finnas i gruppen vid båda tidpunkterna.

Vi följer medlemmar som har samma befattning, samma ansvarsnivå (chef eller inte chef) samt är kvar i samma region (landsting eller motsvarande) från ett år till ett annat. Nyanställda och de som slutat under året finns alltså inte med i underlaget.

Personuppgifter hanteras enligt PuL

Vi hanterar datamaterial enligt personuppgiftslagen (PuL), som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Lagen ska skydda människors personliga integritet när man använder personuppgifter och bygger i hög grad på samtycke och information.

Vårdförbundet lämnar aldrig ut enskilda medlemmars uppgifter. Bearbetningar av statistik sker alltid på gruppnivå så att enskilda medlemmars uppgifter inte syns. Här kan du läsa mer om PUL.