Tips inför lönesamtalet

Det är i lönesamtalet som du har möjlighet att påverka din löneutveckling. För att det ska bli ett bra lönesamtal behöver du fundera över hur din kompetens bidragit till verksamhetens utveckling och mål.

Vid lönesamtalet ska du och din chef koppla det du gjort till den lön du får. När du uppfyllt de personliga mål som ni satte vid utvecklingssamtalet och du bidrar till att verksamheten utvecklas ska det synas genom att du får högre lön. Oftast sker lönesamtalen i samband med den årliga lönerevisionen på arbetsplatsen.

Inför lönesamtalet

 • Gå igenom strukturen för lönesamtalet som finns på arbetsplatsen och förbered dig utifrån den.
 • Gå igenom lönekriterierna. Hur har du bidragit under året och hur värderar du din insats?
 • Hur har din utveckling sett ut? Har dina arbetsuppgifter förändrats, utökats eller blivit svårare? Har du kompetensutvecklat dig? Har du fått använda din specialistkunskap? Hur har du bidragit till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse? Plocka gärna fram konkreta exempel.
 • Hur har din lön utvecklats under de senaste åren? Jämför i vår statistik!
 • Vid senaste medarbetarsamtalet, vad sa du och din chef skulle påverka din löneutveckling?
 • Sammanfatta och skriv ner dina argument punktvis.

Vill du ha råd och stöd inför lönesamtalet kan du vända dig till din fackligt förtroendevalda, lokala avdelning eller Vårdförbundet Direkt.

Under lönesamtalet

 • Undvik missförstånd - tala klarspråk!
 • Lyssna och var lyhörd för hur din chef reagerar.
 • Anteckna och kom överens om hur ni dokumenterar samtalet.
 • Argumentera för högre lön genom att utgå från hur just din kunskap och kompetens bidragit till verksamhetens utveckling och behov.
 • Ställ frågor. På så sätt får du veta hur chefen tänker och hur du lättare kan få fram dina argument. Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter och prestationer? Vad ska du förändra eller göra för att du ska få den lön du tycker att du är värd? Var tydlig med om du är beredd att ta på dig svårare arbetsuppgifter och/eller mer ansvar.
 • Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser, vad behövs från din sida och vad ska din chef göra?