Tips inför lönesamtalet

Det årliga lönesamtalet är en del i löneprocessen och en viktig del i din möjlighet att påverka din löneutveckling. För att det ska bli ett bra lönesamtal behöver du veta hur dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål hänger ihop.

Enligt kollektivavtalet ska du ha lönesamtal och utvecklingssamtal varje år.

Lönesamtalet är ett tillfälle då du och din chef kopplar det du gjort till den lön du får. Det är inte samtalet i sig som ger dig chans att höja lönen. Det är dina insatser på arbetsplatsen i relation till målen för verksamheten och din egna måluppfyllnad som gör skillnad.

Det är din arbetsinsats som räknas

Lönesamtalet förs i dialog mellan dig och din chef. Syftet är att stämma av din prestation utifrån verksamhetens mål och se om du uppfyllt dina personliga mål som ni satte på utvecklingssamtalet. När du gör ett bra jobb och bidrar till att verksamheten utvecklas ska det synas genom att du får högre lön. Det är alltså din arbetsinsats som ska leda fram till en bra löneutveckling.

Lönen ska sättas individuellt och den kan därför – på sakliga grunder – skilja sig  mellan dig och dina kollegor.

Verksamhetens mål ska vara tydliga

En förutsättning för att lönesättningen ska kännas rättvis är att ni på arbetsplatsen har diskuterat vilka mål verksamheten har och vilka lönekriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. Detta görs till exempel på ett arbetsplatsmöte med er chef innan det är dags för lönesamtal. Arbetsgivarens lönepolitik är en viktig del i lönebildningen och ska vara känd bland medarbetarna.

Den förtroendevalda på din arbetsplats kan ge dig tips, råd och stöd inför ditt lönesamtal. Har du ingen förtroendevald på din arbetsplats kontakta Vårdförbundet Direkt.

Inför lönesamtalet

För att lönesamtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du tar dig tid att förbereda dig väl. 

 • Gå igenom lönekriterierna och tänk igenom hur du värderar din insats i förhållande till dem. Ge dig själv ett omdöme utifrån dessa.
 • Hur ser din utveckling ut? Har dina arbetsuppgifter förändrats, utökats eller blivit svårare? Har du förkovrat dig genom kompetensutveckling? Hur har du bidragit till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse? Plocka gärna fram konkreta exempel.
 • Hur har din lön utvecklats under de senaste åren?
 • Ta fram anteckningarna från din senaste dialog med chefen. Vad var ni överens om skulle ha betydelse för din löneutveckling?
 • Sammanfatta och skriv ner dina argument punktvis och använd under lönesamtalet.

Under lönesamtalet

 • Tala klarspråk för att undvika missförstånd.
 • Lyssna och var lyhörd för hur din chef reagerar.
 • Anteckna och kom överens med chefen om hur ni dokumenterar samtalet.
 • Om du ska övertyga chefen att ge dig mer lön måste du tänka på argumenten. Utgå från din förberedelse om ditt bidrag till verksamhetens utveckling och verksamhetens behov.
 • Ställ frågor. På så sätt får du veta hur chefen tänker och hur du lättare ska kunna föra fram dina argument. Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar dina arbetsuppgifter och dina arbetsprestationer? Vad ska du förändra eller åstadkomma för att du ska få den lön du tycker att du är värd?
 • Om din chef är missnöjd med dina arbetsinsatser ska du ha möjlighet att diskutera vad du ska göra för att förändra situationen. Vilka insatser behövs från din sida och vad ska din chef göra?

Efter lönesamtalet

Det bästa är om ni båda har lämnat lönesamtalet med en känsla av att ni var överens om det som framfördes. Det är viktigt att du under samtalet förstod på vilken grund din lön sätts och vad du kan göra för att påverka din löneutveckling. 

Om du upplever att ni inte var överens eller om du lämnar lönesamtalet med oklarheter och frågor kan du alltid prata med din förtroendevalda eller kontakta Vårdförbundet Direkt.