Löneprocessen

Löneprocessen är det ständigt pågående arbete som sker på arbetsplatsen och som leder fram till att du får en viss lön. För att du ska värderas rätt i lönesättningen är det viktigt att du är med i planeringen av verksamheten och i budgetarbetet.

Lönen sätts lokalt hos din arbetsgivare. Det är precis när din nya lön för i år är klar som du och din arbetsgivare ska börja fundera på året som kommer. Vilka mål ska nås i år och vilken roll spelar din kunskap och arbetsinsats för att de ska nås? För det är det som sedan ska speglas i din lön.

Vårdförbundet finns med dig i denna process genom aktivt stöd från våra förtroendevalda och Vårdförbundet Direkt.

Så kan du påverka din lön

Din lön hänger ihop med dina förutsättningar och din utveckling. Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När din kunskap bidrar till att ni når målen i verksamheten ska det synas genom att du får högre lön. Lönen ska sättas individuellt och den kan därför skilja sig mellan dig och dina kollegor.

Din chef på arbetsplatsen ska kunna förklara och motivera hur prestation, bidrag, resultat och måluppfyllelse påverkar din lön.

Du påverkar också din lön vid nyanställning och när du byter tjänst. I utvecklingssamtalet ska du och din chef gå igenom året som gått och blicka framåt och i lönesamtalet värderar chefen din arbetsinsats. 

Vårdförbundet ger dig stöd och råd inför ditt lönesamtal. Du kan ta del av lönestatistik här på vår webbplats i Lönesnurran, prata med din lokalavdelning eller dina förtroendevalda på arbetsplatsen och kontakta Vårdförbundet Direkt om du har frågor.

Vad gör Vårdförbundet för att höja din lön?

Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer och arbetar med yrkesutveckling och avtalsutveckling. Kollektivavtalen ger förutsättningar för inflytande, lön samt andra villkorsfrågor som till exempel arbetstid.

Vårdförbundet arbetar för att lönen ska vara en del av arbetsgivarens planering. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där lönesättningen är integrerad i verksamhetsplaneringen och där det konkreta resultatet av din kunskap i vårdmötet ska synas och värderas för att kunna lönesättas.

Långsiktig lönestruktur

Din arbetsgivare ska kunna redovisa en långsiktigt önskad lönestruktur som gör det möjligt att få en löneutveckling. En bra lönestruktur ger en översiktlig bild över vad arbetsgivaren betraktar som rimliga löner för olika grupper av medarbetare. Kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamheten ska uppmuntras och belönas.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i kollektivavtalet. Vårdförbundets roll är här att möta upp med kunniga förtroendevalda som visar på resultat av medlemmarnas kunskap.

Se Vårdförbundets film om lön

Filmen finns även på Vårdförbundets kanal på YouTube.

Det goda exemplet i filmen kan verka provocerande för personer på arbetsplatser där lönebildningen inte alls fungerar som den ska. Ta gärna kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda om du vill diskutera hur lönebildningen går till på din arbetsplats.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. Om vi är många som påverkar från olika håll, både som individer och tillsammans i Vårdförbundet, har vi möjlighet att förändra och förbättra.