Löneprocessen

Din lön bestäms lokalt hos arbetsgivaren. Hur din kompetens bidrar till verksamhetens utveckling och mål ska synas i din lön. Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som gäller just din arbetsplats.

Det är precis när din nya lön för i år är klar som du och din arbetsgivare ska börja fundera på året som kommer. Vilka mål ska nås i år och vilken roll spelar din kunskap och arbetsinsats för att de ska nås? För det är det som sedan ska speglas i din lön.

Vårdförbundet finns med dig  genom aktivt stöd från våra förtroendevalda och Vårdförbundet Direkt.

Så kan du påverka lönen

När du visar att din kunskap bidrar till att ni når målen i verksamheten ska det synas genom att du får högre lön. Du och dina kolleger ska kunna vara med och påverka lönekriterierna. Prata om det tillsammans med chefen på en arbetsplatsträff innan lönesamtalen drar igång.
Du kan också påverka din lön vid nyanställning och när du byter jobb.

Det här gör Vårdförbundet för att höja din lön

Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer som till exempel SKL och Vårdföretagarna. Kollektivavtalen gör att vi kan vara med och påverka löneprocessen på din arbetsplats, men också andra villkorsfrågor som arbetstid och arbetsmiljö.

Vårdförbundet ger dig också stöd och råd inför ditt lönesamtal. Förutom att vi ger dig lönestatistik, kan du prata med dina förtroendevalda på arbetsplatsen, din lokalavdelning eller ställa frågor till Vårdförbundet Direkt.

Arbetsgivaren ansvarar för att ni har tydliga lönekriterier

Din chef ska förklara och motivera lönekriterierna, det vill säga hur prestation, bidrag, resultat och måluppfyllelse påverkar din lön. Lönen sätts individuellt och kan därför skilja sig mellan dig och dina kolleger.

Arbetsgivaren ska också ha en plan för löneutvecklingen, där kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamheten ska uppmuntras och belönas. I det nya avtalet för dig anställd i region, kommun och kommunalt bolag, HÖK 19, ska även erfarenhet och särskild yrkesskicklighet beaktas. Kontakta en lokal förtroendevald för att få mer information om hur du kan argumentera.

Se Vårdförbundets film om lön

Filmen finns även på Vårdförbundets kanal på YouTube.

Det goda exemplet i filmen kan verka provocerande för personer på arbetsplatser där lönebildningen inte alls fungerar som den ska. Ta gärna kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda om du vill diskutera hur lönebildningen går till på din arbetsplats.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lokal lönebildning och löneprocess följer intentionerna i våra överenskommelser. Om vi är många som påverkar från olika håll, både som individer och tillsammans i Vårdförbundet, har vi möjlighet att förändra och förbättra.