Löneförhandling

Det är inför din första anställning i ditt nya yrke eller när du byter tjänst som du har chans att på riktigt löneförhandla – när du väl är anställd omfattas du av lönerevision eller löneöversyn. Vi ger dig tips på vad du bör tänka på när du förhandlar om lön vid ny anställning.

Här är några tips på sådant som är bra att tänka på när du förhandlar din lön.

Förbered dig väl

 • Undersök löneläget och villkor på den aktuella arbetsplatsen och på andra likvärdiga arbetsplatser. Prata med den fackligt förtroendevalda, din lokalavdelning eller andra kontakter.
 • Lämna inte löneanspråket skriftligt när du söker tjänsten, även om detta står i annonsen. Det är när du blir aktuell för tjänsten som ni kan börja diskutera löneanspråk.
 • Bestäm dig för vilken lön du kan acceptera.
 • Lägg dig alltid lite högre än vad du vill uppnå, så att du har utrymme att förhandla.
 • Bolla dina argument med någon annan – kontakta gärna Vårdförbundet Direkt för råd och stöd.
 • Förhandla även om förmåner utöver lönen. Om du till exempel blir erbjuden en lägre lön än du begärt, kan kanske längre semester eller annan kompensation uppväga.
 • Skriv ner efteråt vad ni kommit fram till under löneförhandlingen.
 • Acceptera bara ett nytt jobb när du och arbetsgivaren har kommit överens om villkoren.

I vilket års löneläge hamnar din lön?

Kontrollera om lönen gäller fram till och med nästkommande lönerevision/löneöversyn, eller om arbetsgivaren anser att den lön du nu får är en del av denna. I det senare fallet betyder det att du inte kommer att få någon ny lön i samband med att de andra får sin. Justera dina lönekrav utifrån det.

Viktigt med bra introduktion

Som ny på en arbetsplats är det viktigt att man får en bra introduktion. Ett tips är att även förhandla om detta under anställningsintervjun och löneförhandlingen.

Andra förmåner

Det finns möjlighet att göra individuella avtal kring flera villkorsfrågor i många kollektivavtal.

Om det känns svårt att tolka texten i avtalet kan du alltid kontakta Vårdförbundet Direkt eller din förtroendevalda för råd och vägledning. De individuella avtalen kan regleras i anställningsavtalet eller i separata avtal mellan dig och arbetsgivaren.

Exempel på frågor som kan regleras i individuella avtal:

 • Särskilda ersättningar som OB och övertid
 • Arbetstid, restid, jour och beredskap
 • Pension


Läs noga igenom anställningsavtalet, så att du inte skriver under på avsteg från kollektivavtalet som du inte förhandlat kring.