Din lön

Vi vet att lönen är en av de viktigaste frågorna för dig som medlem. Vi arbetar för att du ska ha inflytande på löneprocessen och kunna få den lön du är värd.
 • Bild på mynt.

  Lönestatistik

  Att undersöka vilken lön andra i ditt yrke har är bra inför lönesamtalet eller när du söker nytt arbete. Vårdförbundets lönestatistik ger dig som är medlem bästa möjliga överblick och argument när det gäller din lönenivå.

 • Löneprocessen

  Löneprocessen är det ständigt pågående arbete som sker på arbetsplatsen och som leder fram till att du får en viss lön. För att du ska värderas rätt i lönesättningen är det viktigt att du är med i planeringen av verksamheten och i budgetarbetet.

 • Tips inför utvecklingssamtalet

  Utvecklingssamtal är ett framåtblickande samtal mellan dig och din chef. Under samtalet diskuterar ni hur du vill utvecklas, hur din chef ser på din prestation, vad som går bra och vad ni behöver utveckla för att nå målen i verksamheten. Samtalet bör resultera i minst ett personligt mål.

 • Tips inför lönesamtalet

  Det årliga lönesamtalet är en del i löneprocessen och en viktig del i din möjlighet att påverka din löneutveckling. För att det ska bli ett bra lönesamtal behöver du veta hur dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål hänger ihop.