Här hittar du pressinformation och fakta kring blockaden.

Brev från Vårdförbundet till SKR kring användningen av skyddsarbete

Rapport om unga i vården

Vi måste säkerställa att de unga stannar i hälso- och sjukvården

De unga är särskilt viktiga för kompetensförsörjningen. Därför är det oroande att så många unga välutbildade kollegor har en alltför hög arbetsbelastning och för lite återhämtning. Och att de även tvivlar på om de kommer stanna i vården hela yrkeslivet.

Här är några av våra yrkanden

  • Förutsättningar för hållbara heltider genom förkortad veckoarbetstid.
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Höjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
  • Schemalagd tid till exempelvis inläsning, kompetensutveckling och reflekterande samtal, med möjlighet att utföra detta på distans.
  • Goda förutsättningar för chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar samt mandat att bemanna och förlägga med tillräcklig och rätt kompetens.
  • Krav på hållbara scheman för bättre arbetsmiljö, förutsägbarhet och hälsa.

Läs pressmeddelandet

Rapport om deltid i vården

3 av 10 av våra medlemmar arbetar deltid, många för att få mer vila och återhämtning

Vårdköerna i Sverige växer. Samtidigt arbetar 28 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid och många för att de inte orkar heltid, ett stort slöseri av samhällets resurser. Nu måste vi få hållbara heltider och stoppa kompetenssvinnet i vården.