Vill inte delta i ovetenskapliga experiment

Läkemedel. CC-licens by Jamle

Att sänka kraven på kompetens för den som ger läkemedel är fel väg att gå. Vår profession accepterar inte ett förslag som så uppenbart innebär risker för vårdtagarna. Det skriver 150 sjuksköterskor, däribland Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, i protest mot Socialstyrelsens förslag.

Av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 framgår att läkemedelsanvändning är ett av de största riskområdena vid uppkomst av vårdskador i kommunal hälso- och sjukvård. Ändå föreslår Socialstyrelsen i en remiss att utvidga delegeringen av läkemedelshantering från sjuksköterskor till undersköterskor även till slutenvården på akutsjukhus.

Vi sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor finner Socialstyrelsens förslag häpnadsväckande. Hur kan sänkta kompetenskrav förbättra patientsäkerhet? Hur står detta i paritet med kraven om kunskap inom farmakologi och läkemedelshantering?

Sjuksköterskans högskoleutbildning innefattar bland annat farmakologi och läkemedelsräkning. Kravet vid tentamina inom läkemedelsräkning är 100 procent rätt. Undersköterskans gymnasieutbildning är inte enhetlig i Sverige utan ser olika ut på olika platser. Eventuellt innehåll av farmakologi och läkemedelsräkning är inte kvalitetssäkrat.

Socialstyrelsen anser i förslaget att en webbutbildning på ett par timmar ger tillräckliga kunskaper i läkemedelshantering.

Aktuell forskning visar att på sjukhus där andelen sjuksköterskor med kandidatexamen (legitimerade sjuksköterskor) är högre och där dessa sjuksköterskor ansvarar för i genomsnitt sex patienter istället för i genomsnitt åtta patienter ligger dödligheten närmare 30 procent lägre.

Påpekandet om betydelsen av kompetens på kandidatnivå fäller noll och ingen skugga över undersköterskors och mentalskötares kompetens på sin nivå. Inte heller över behovet av deras kompetenser.

Iordningställande och administrering av läkemedel skall inte vara en fråga om att sänka kostnader och lösa personalbrist. Det är en fråga om säkerhet och om kompetens att göra en rimlighetsbedömning av läkemedlet och dosen, svara på patientens frågor om aktuella läkemedel, övervaka och bedöma effekter av givna läkemedel samt kompetens att vidta åtgärder vid behov.

Sjuksköterskan använder sig av tillfället då läkemedel delas ut för att bilda sig en uppfattning om patientens aktuella tillstånd – ibland kan det föranleda att ett läkemedel inte ska ges. Det är en fråga om helhetsbild samt helhetsansvar.

Att genomföra Socialstyrelsens förslag skulle skapa ett farligt kaos för patienterna i akutsjukvården. Vem ska ge vem vilket läkemedel och när?

Socialstyrelsens förslag saknar vetenskaplig grund. Inga studier har gjorts. Lisa van Duin, Louise Djurberg och Erik Höglund skriver i en debattartikel i Dagens Medicin 7/7 följande: ”Så tror vi att man bäst ökar patientsäkerheten”. Det finns inga vetenskapliga belägg för Socialstyrelsens förslag, endast tro. Det är ett oacceptabelt beteende av en myndighet som har i uppgift att säkra patientsäkerheten.

Istället för att förbättra arbetsmiljön och löner och därmed kunna anställa och behålla legitimerade sjuksköterskor, vill Socialstyrelsen nu lösa bristen på legitimerade sjuksköterskor genom att på föreslaget sätt delegera läkemedelshantering till undersköterskor. Det är att ta genvägar med risk för patientskador.

Som legitimerade sjuksköterskor kommer vi att fortsätta att ta ansvar för våra arbetsuppgifter och de åtgärder och handlingar vi själva utför samt uppföljning av dessa. Vi kommer inte att delta i någon form av generella delegeringar eller ta ansvar för uppföljning av något som någon annan utför på generell delegering.

Vår profession accepterar inte ett förslag som så uppenbart innebär risker för vårdtagarna. Vi sjuksköterskor kommer inte att delta i Socialstyrelsens ovetenskapliga experiment.

Katarina Ramsberg Enegren, specialistsjuksköterska, Anestesi/IVA, KS Solna, Stockholm
Anna Brehmer, specialistsjuksköterska operation, Malmö
Kristina Kjelldén, specialistsjuksköterska, Anestesi, Malmö
Matilda Nygren, leg. sjuksköterska, Stockholm
Christer Axelsson, specialistsjuksköterska ambulans, anestesi och operation, Sundsvall
Henrietta Olestad, leg sjuksköterska, barnmedicinsk avdelning, Stockholm
Camilla Zetterberg, specialistsjuksköterska operation, Stockholm
Helén Fälton, specialistsjuksköterska Intensivvård, Norrköping
Kristina Törnqvist, leg sjuksköterska, Malmö
Jasmine Högqvist, leg sjuksköterska stud. specialist distrikt, Kolmården
Tove Jansson, specialistsjuksköterska Intensiv, St:Göran sjh, Stockholm
Ann-Christin Norén, leg barnmorska, specialistsjuksköterska psykiatri, Svalöv
Daniel Andersson, specialistsjuksköterska psykiatri, Kungsör
Karin Miles, leg sjuksköterska, Stockholm
Jennie Sundberg, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Anna Berggren, specialistsjuksköterska, Stockholm
Karl Söllvander, specialistsjuksköterska ambulans, Norrtälje
Maria Sarajärvi, specialistsjuksköterska anestesi, Borås
Daniel Boström, specialistsjuksköterska anestesi, Karlstad
Petra Medeborn, leg sjuksköterska, Stockholm
Marie Löfstrand, specialistsjuksköterska operation, Oskarshamn
Rebecka Schmidt Gustafsson, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Anette Hästö, specialistsjuksköterska intensiv, distriktssköterska, Stockholm
Marie Eriksson, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Jessica Harlin, specialistsjuksköterska intensivvård, Falun
Cathrin Widlund, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm
Ulrika Ström, specialistsjuksköterska barn & ungdom, Stockholm
Eva-Lisa Krabbe, leg sjuksköterska, Hudiksvall
Karin Masus, leg sjuksköterska, Södertälje
Sophia Sjödin, specialistsjuksköterska anestesi, Uppsala
Eva Menard, specialistsjuksköterska i vård av äldre, Söderköping
Maria Åling, specialistsjuksköterska psykiatri, högskoleadjunkt, Stockholm
Catrine Jacobsson, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm
Ammi Gulin, specialistsjuksköterska IVA/Anestesi Enköping
Lotta Gogman Abrahamsson, specialistsjuksköterska, distriktssköterska, Söderköping
Eva Nylander, leg sjuksköterska, Stockholm
Eva Höglund, leg sjuksköterska, Södertälje
Malin Holmström, specialistsjuksköterska intensivvård, Östersund
Susanna Czerwinska, specialistsjuksköterska vård av äldre, Stockholm
Birgitta Wentzell, specialistsjuksköterska operationssjukvård, Karolinska univ sjh Huddinge
Mikaela Lindahl, leg sjuksköterska, studerar till specialistsjuksköterska intensivvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Danny Shaheen, leg sjuksköterska, Stockholm
Karin Kling, specialistsjuksköterska barn och ungdom, Stockholm
Mats Norås, specialistsjuksköterska anestesi/intensivvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Karin Frejd, specialistsjuksköterska intensiv- och anestesisjukvård, Uppsala
Mia Skoog, specialistsjuksköterska anestesi- och intensivvård, Höglandssjukhuset, Eksjö
Sofia Jonsson, specialistsjuksköterska intensivvård och operation, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Malin Ramlöv, specialistsjuksköterska Intensivvård, Jönköping
Kalle Tönnberg, specialistsjuksköterska anestesi, Göteborg
Sara Nilsson, specialistsjuksköterska intensivvård, Västra Götalandsregionen
Nina Söderman Olsson, specialistsjuksköterska Intensivvård, MSE
Annki Svedberg, leg sjuksköterska, Region Östergötland
Linn Sjöberg, barnsjuksköterska BVC, Stockholm
Anne Kenttä, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Louise Sahlin, specialistsjuksköterska Intensivvård, Näl Iva -Uva
Ann-Marie Olsson, specialistsjuksköterska anestesi, Stockholm
Maria Svensson Karhusaari, leg. sjuksköterska, Stockholm
Timo Paloviita, leg sjuksköterska, Stockholm
Anna Melander, distriktssköterska, med. mag. Lund
Anki Högkvist, barnsjuksköterska, BUM CSK, Karlstad
Camilla Windh-Andersson, specialistsjuksköterska intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro
Agneta Lundahl, leg sjuksköterska, Norrköpings kommun
Daniela Cisternas Sotelo, leg sjuksköterska, Stockholm
My Bergcrona, leg sjuksköterska, Linköping
Per Carlsson, specialistsjuksköterska operation, Sophiahemmet AB, Stockholm
Sofia Schiller, specialistsjuksköterska akutsjukvård, Malmö
Jenny Bjelkenstedt, specialistsjuksköterska Anestesi- och intensivvård, Sophiahemmet AB, Stockholm
Kalle Lindström, leg sjuksköterska, Stockholm
Micaela Viss, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm
Louise Engström, specialistsjuksköterska Intensivvård, Stockholm
Maria Wall Öhrström, leg sjuksköterska, region Östergötland
Elisabeth Pålsson, specialistsjuksköterska psykiatri, Varberg
Beatrice Banian Lindberg, specialistsjuksköterska Anestesi, Huddinge
Linda Kröger, specialistsjuksköterska anestesi, KS Huddinge
Ulla Kettunen, distriktssköterska, Stockholm
Helena Rissanen, leg sjuksköterska, Stockholm
Alexandra Lyssarides, leg sjuksköterska, Linköping
Marlene Andersson, leg sjuksköterska, Östhammar
Suzanne Lindberg, specialistsjuksköterska IVA ,Stockholm
Morgan Råström, sjuksköterskestudent, Stockholm
Lovisa Melin, distriktssköterska, Östersund
Erika Sandberg, specialistsjuksköterska barn och ungdom, ASIH Stockholm Södra Haninge
Rasmus Bjerén, specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård, Järvsö
Anneli Rehnström, specialistsjuksköterska operation, Stockholm
Johan Bäckander, specialistsjuksköterska anestesisjukvård, NIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bea Snårbacka, specialistsjuksköterska onkologi, Haninge
Maria Nordin, leg sjuksköterska, Ersta Sjukhus, Stockholm
Elin Öman, specialistsjuksköterska Anestesi, Stockholm
Nathalie Schöldt, leg sjuksköterska, Hässleholm
Anette Fischerström, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Angelica Ahlund, sjuksköterskestudent, Stockholm
Mona Sylwan, distriktsköterska, pensionär (arbetar ff) Stockholm
Agneta Lenander, leg sjuksköterska, Region Skåne
Kristin Heidenfors Skoglund, specialistsjuksköterska intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
RoseMarie Elmqvist, specialistsjuksköterska operationssjukvård, Sundsvall
Sasan Afshinnejad, specialistsjuksköterska ambulans- och anestesi, Stockholm
Maria Skogh, specialistsjuksköterska operation, Stockholm
Ann-Marie Olsson, specialistsjuksköterska, Huddinge
Annette Johansson, specialistsjuksköterska Iva/ane, Frilansande, Göteborg
Mariam Barhoon, specialistsjuksköterska intensivsjukvård, KS
Martha Nelson, leg sjuksköterska, Stockholm
Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska akutsjukvård och ambulanssjukvård,
Marita Kero Gidén, specialistsjuksköterska operations/ anestesi/ intensivsjukvård
Nicholas Kristiansson, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Birgitta Niva, specialistsjuksköterska vård av äldre, Stockholm
Emelie Persson, specialistsjuksköterska anestesisjukvård, Malmö
Markus Frick, specialistsjuksköterska distrikt- och akutsjukvård, Stockholm
Louise Armström, specialistsjuksköterska operation, Universitetssjukhuset Linköping
Louise Tuveson, leg sjuksköterska, Västerås
Johana Morris, specialistsjuksköterska operation, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Maria Rapp, specialistsjuksköterska operation, KS Huddinge
Linda Kennemar, specialistsjuksköterska Intensivvård, stud spec.ssk distrikt, Nyköping
Tommy Lundholm, leg sjuksköterska, Stockholm
Annika Billberg, specialistsjuksköterska operation, samt forsknings- och omvårdnadsmetodik, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Jenny Källman, leg specialistsjuksköterska anestesi och operationssjukvård, Nyköping
Ann Christin Edlert, specialistsjuksköterska intensivvård Uppsala
Kristina Wikberg, specialistsjuksköterska intensivvård Mora
Annika Andersson, leg sjukgymnast, specialistsjuksköterska operation, Stockholm
Merja Stockberg, specialistsjuksköterska, Finspång
Viveka Karlberg, leg sjuksköterska, Skövde
Malena Hellman, specialistsjuksköterska intensivvård, Nyköping
Charlotta Jonsson, leg sjuksköterska, stud master palliativ vård, Ersta, Sköndal, Stockholm
Anahita Amirpour, leg sjuksköterska, Stockholm
Christina Eten Bergqvist, specialistsjuksköterska operation, KK-OP, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Johanna Karlsson Nordmalm, specialistsjuksköterska operation/student, specialistsjuksköterske programmet - Skolsköterska, Stockholm
Mårgan Råström, studerande, Ersta Sköndal Högskola
Martin Jonsson, specialistsjuksköterska, Umeå
Marja Andersson, specialistsjuksköterska, Stockholm
Anne-Lie Järheim, specialistsjuksköterska, Mora
Lena Lundin, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Li Gärtner Lundin, specialistsjuksköterska anestesi, Fil kand samt Fil mag, barnmorskestudent, Rönninge
Magnus Hiis, sektionsledare/leg sjuksköterska, Stockholm
Ida Josefin Strömsnes, leg sjuksköterska, Trondheim
Lena Kullman, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Charlotta Dickman, specialistsjuksköterska intensivvård, Stockholm
Sandra Bodmark, leg sjuksköterska, stud barnmorska, Nyköping
Lotta Hagberg, specialistsjuksköterska anestesi- och prehospital-sjukvård, Nyköping
Christel Alvarsson, leg. sjuksköterska, Västervik
Ann-Kristn Nilsson, specialistsjuksköterska intensivsjukvård, Stockholm
Jan Everhov, leg sjuksköterska/psykiatri, Stockholm
Lars Jönsson, leg sjuksköterska, Ystad
Lea Ylimäki, leg sjuksköterska, Stockholm
Ingrid Broms, leg sjuksköterska, Göteborg
Fia Cederlund, leg sjuksköterska, leg. vårdlärare, Stockholm
Marianne Bohlin, specialistsjuksköterska psykiatri, Stockholm
Mia Lehtonen, leg sjuksköterska, Stockholm
Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska anestesi- och intensivvård, Stockholm
Sineva Ribeiro, leg sjuksköterska, specialist utb inom kirurgi, förbundsordförande Vårdförbundet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ami Hommel, leg sjuksköterska, dr med vet. Malmö Högskola, Skånes universitetssjukhus, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.