Vi vill ha ett EU som står upp för demokrati och jämställdhet

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då avgörs hur parlamentet ska se ut och vilka prioriteringar som kommer att göras de närmaste fem åren. Valet kommer inte minst att handla om jämställdhet och mångfald. Vi behöver ett EU som står upp för demokrati och allas lika värde, skriver de svenska EPSU-förbunden som tillsammans representerar drygt 1,1 miljoner medlemmar.

Europaparlamentsvalet är präglat av att Europa och EU har haft svåra år. Den ekonomiska krisen har satt både medborgarna och EU-samarbetet på svåra prov – och människor har farit illa.

Några exempel:

  • Över 26 miljoner människor i Europa är arbetslösa. 
  • Nästan sex miljoner unga människor står utan jobb. 
  • 125 miljoner människor befinner sig i riskzonen att leva i fattigdom eller social utestängning.

I denna kontext står dörren öppen för främlingsfientliga krafter i Sverige, men också i varje europeiskt land. Mycket talar för att främlingsfientliga partier efter valet blir en större del av EU-parlamentet än de är i dag. Den utvecklingen oroar oss.

Ta främlingsfientligheten på allavar

Vi vill se politiker som tar den ökade främlingsfientligheten på allvar. EU:s lagstiftning bör stärkas så att diskriminering på grund av kön, ursprung, religion, ålder, funktionshinder och sexuell läggning kan bekämpas med kraft i hela Europa och på alla områden!

EU måste tydligt agera när medlemsländer frångår principerna om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet – eller kränker medborgarnas rättigheter. EU måste också arbeta för en politik som skapar jobb och tillväxt, ger de unga utbildning och tillhandahåller sociala tjänster för alla – alltså tar itu med de problem som är grogrunden för rasism och främlingsfientlighet.

De svenska förbunden i EPSU (European Federation of Public Service Unions) är Transport, Kommunal, Seko, ST, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR. Våra medlemmar arbetar bland annat i hälso- och sjukvården, kommunerna, inom statlig förvaltning samt i allmännyttiga verk och företag.

Vi ser att vi har en viktig och central roll att fylla i europavalrörelsen för att få ett EU som står upp för demokratin och allas lika värde.

Långt ifrån jämställt

Europa i dag är mycket långt från att vara jämställt. Alltför få kvinnor har ett arbete och kan försörja sig på egen hand. I EU är den genomsnittliga sysselsättningen bland kvinnor 62 procent, 13 procentenheter lägre än bland män. Dessutom har kvinnor ofta lägre lön och sämre arbetsvillkor.

Detta är oacceptabelt av flera skäl. Dels för kvinnornas egen ställning, utan inkomst är du aldrig fri. Men också för att det är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle i högsta grad bidra till en starkare ekonomi. OECD har räknat ut att EU:s BNP kan öka med hela tolv procent om förutsättningarna förbättrades för kvinnors yrkesarbetande.

Vi vill lyfta den outnyttjade arbetskraftsreserven hos Europas kvinnor och verka för en ökad jämställdhet i arbetslivet. Kvinnorna är en viktig kugge för att hjälpa Europa ur krisen. För att lyckas med detta behövs en samhällelig infrastruktur med utbyggd barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. Finns inte den hämmar det kvinnors möjlighet att arbeta.

Valdeltagandet i Europavalet har genom åren varit lågt, såväl i Sverige som i andra EU-länder. Senast, 2009, röstade 43,8 procent av svenskarna. Tio år tidigare, 1999, var valdeltagandet i Sverige 38,8 procent.

Vi i de svenska EPSU-förbunden hoppas att årets valdeltagande ska vara högre. Vi vill uppmuntra till valdeltagande för att möta de främlingsfientliga krafterna – och för att öka jämställdheten.

 

Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Annika Strandhäll, ordförande Vision
Britta Lejon, ordförande ST
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Janne Rudén, ordförande SEKO
Lars Lindgren, ordförande Transport
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet