"Vi kräver en värdig vårdmiljö"

Bristen på resurser i vården har nu passerat alla gränser. Våra medlemmar och kolleger vittnar dagligen om stora brister i patientsäkerheten. Det är ständiga överbeläggningar och patienter vårdas i korridorer. Att hela tiden känna sig otillräcklig och inte kunna vårda utifrån etik, forskning och beprövad erfarenhet riskerar både patientens och personalens hälsa, skriver avdelning Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bemanningen på en vårdavdelning inom akutsjukvård bör sträva efter att varje sjuksköterska ansvarar för maximalt sex patienter. Annars äventyras patientsäkerheten och dödligheten ökar, enligt forskning. Men på många avdelningar har sjuksköterskor i dag ansvar för 9–11 patienter.

"Jag mår så dåligt när jag kommer hem från jobbet och tänker på alla de blickar jag undvek att möta av rädsla för att någon ytterligare skulle behöva min hjälp. Så ovärdig vård jag gett idag, så många patienter jag inte haft möjlighet att möta och bekräfta..."

Vårdförbundet ser en alarmerande trend där erfarna sjuksköterskor lämnar akutsjukvården. Anledningen är att arbetsbördan och den etiska stressen är för stor. Arbetsbördan blir större för de som är kvar och vårdplatser tvingas stänga.

"På min avdelning hade vi 31 patienter inskrivna i måndags. Tre utan patientsäker plats, det vill säga utan tillgång till ringklocka och syrgas. Den ena av dessa patienter hade en pågående blödning. En av dem fick en sked att dunka med för att påkalla personalens uppmärksamhet. 16 patienter skulle dela på tre toaletter."

Vi kan inte vårda patienter på ett säkert sätt under de förhållanden som råder inom akutsjukvården. Hur långt ska det få gå innan beslutsfattare på riktigt ser, erkänner och åtgärdar de brister i patientsäkerhet och arbetsmiljö som förekommer?

"Under de sex år jag arbetat på kardiologen har jag aldrig känt mig så stressad som nu. Det har funnits arbetspass med hög arbetsbelastning, pass där jag inte räckt till. Men de har varit enstaka. Vad jag upplever nu är hopplöshet. Att vi pass efter pass är underbemannade. Det tär."

Vi pratar dagligen med vårdpersonal som vittnar om överbelastade avdelningar och kolleger som gråter när de kommer till jobbet och ser under vilka premisser de ska arbeta. Vi pratar med patienter och anhöriga som säger att de ser hur vi sliter för att ge dem den bästa möjliga vård under de undermåliga förutsättningar som våra politiker och beslutsfattare ger oss.

"Jag kom till jobbet i morse och mötte en kollega med 20 års erfarenhet som grät över situationen. Samma dag gick jag hem från jobbet och grät."

Den psykiska ohälsan hos vårdpersonal på grund av stress utan återhämtning ökar. Så kallad samvetsstress, det vill säga känslan efter arbetsdagens slut att hen hade kunnat göra mer för patienterna, ökar också. Ny forskning från Ersta sjukhus visar att sjuksköterskor och läkare med utmattningssyndrom fördubblats mellan åren 2012 och 2013.

Att såväl politiker som arbetsgivare påstår att patientsäkerheten inom akutsjukvården inte är hotad är rent provocerande. Vårdförbundet förmedlar fakta till beslutsfattare men inga åtgärder tas fram för att rätta till problemen. Vi kräver att ansvariga politiker och beslutsfattare ser sanningen i vitögat och ger våra patienter en värdig vårdmiljö och oss en hållbar arbetsmiljö!

Vårdförbundet avdelning Stockholm
Louise Bonnevier, förtroendevald, barnmorska
Per Carlmalm, förtroendevald, intensivvårdssjuksköterska
Sylvia Elfström, förtroendevald, anestesisjuksköterska
Carina Hansen, styrelseledamot, sjuksköterska
Hanna Rönnell, styrelseledamot, sjuksköterska
Maria Winsnes, förtroendevald, anestesisjuksköterska