Vi har inte råd med ständig sommar i vården

Sommarsituationen i vården börjar sprida sig till resten av året. När politiker och vårdens beslutsfattare nu samlas i Almedalen hoppas vi på konstruktiva lösningar.

Trots sviktande temperaturer är det ingen tvekan om att sommaren är här. På landets akutmottagningar, vårdcentraler, förlossningsavdelningar, ja, inom hela hälso- och sjukvården arbetas det för högtryck.

Svårigheten att rekrytera sommarvikarier gör att vårdplatser stängs, operationer skjuts upp och att personalens semestrar skjuts på framtiden. Allt fler vittnar dessutom om att sommarsituationen sprider sig till resten av året. Det är dags att dra lärdom och skapa förutsättningar för en hållbar vård – året om.

En undersökning av Dagens Nyheter i början av året visade att 1 140 vårdplatser hölls stängda på grund av brist på främst specialistsjuksköterskor. Då var sommaren ännu långt borta. Hur många vårdplatser som kommer att hållas stängda under årets sommarmånader kan vi bara spekulera i, men givet är att det är fler än i vintras.

Detta drabbar naturligtvis de personer som är i behov av vård, men även den personal som måste hantera överbeläggningar och pressade situationer som ändå måste lösas.

Vård bedrivs som bekant under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Men de som arbetar inom vården måste någon gång få tid för vila och återhämtning. Därför är situationen extra allvarlig när redan slutkörda sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker lockas att skjuta på sin välbehövliga och välförtjänta semester – många gånger på obestämd framtid.

Många arbetsgivare försöker trumfa över varandra genom att erbjuda extra betalt för uppskjutna ledigheter. Men vad blir priset? Några tusenlappar extra i fickan på bekostnad av den egna hälsan och patientsäkerheten?

En ständigt underbemannad hälso- och sjukvård gör att arbetsbelastningen för personalen blir ohållbar och patientsäkerheten försämras. Bristen på främst specialistsjuksköterskor leder till stängda vårdplatser, gör att operationer skjuts upp och att allvarligt sjuka inte får den vård de har rätt till.

Vårdförbundet har fem förslag på åtgärder som både säkrar kompetensförsörjningen, ger bra förutsättningar för en trygg och säker vård och som ger en hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

  • Vi måste införa personcentrerad vård. När patienten är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för vårdens professioner.
  • Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, att personalen stannar kvar och ges möjlighet att utveckla vården.
  • Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) inom ramen för anställningen så att vi får fler specialistsjuksköterskor.
  • Lönekarriären ska vara tydlig. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.

Vårdförbundet menar att det behövs en långsiktig och hållbar planering för kompetensförsörjningen. Annars är risken att den pressade situationen under sommaren permanentas under hela året.

När politiker och vårdens beslutsfattare nu samlas i Almedalen hoppas vi på konstruktiva samtal kring våra förslag på lösningar. Vi har inte råd med ständig sommar i vården!

 

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet