Vårdprevention i fokus

I och med att vi idag den 12 maj firar den internationella sjuksköterskedagen vill vi uppmärksamma de möjligheter som finns genom att på ett bättre sätt ta till vara den kunskap som sjuksköterskan har, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en debattartikel.

Sjuksköterskor finns överallt där vård sker. Sjuksköterskor har en unik kvalificerad utbildning för att kunna identifiera vårdtagarnas behov, ordinera, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor arbetar självständigt med eget ansvar, tar initiativ och har kompetens att prioritera bland vårdtagarnas behov.

För att säkerställa att patienterna får den goda och säkra vård som lagstiftningen utlovar krävs system där resultat kan mätas.

Senior Alert

Ett sådant system är kvalitetsregistret Senior alert. Registrets uppgift är att stödja arbetet med att förebygga och förbättra vården av äldre genom att identifiera patienter med risk för undernäring, fall och trycksår.

Senior alert handlar också om en helhetssyn och ett arbetsätt som utgår från individen och de behov som finns.

Ekonomiskt stöd

Nu sprids Senior alert över hela landet. Med ekonomiskt stöd från staten ska rapporteringen till kvalitetsregistret för äldres vård och omsorg öka och kvaliteten i vården av äldre därmed bli bättre.

Det gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av kvalitetsregistret och att hitta nya förebyggande arbetssätt.

Med de extra tolv miljoner staten nu skjutit till ökar möjligheten att höja nivån på arbetet.

Prestationsbaserad ersättning

Bland annat kommer de kommuner som arbetar enligt Senior alert att få en prestationsbaserad ersättning. Det handlar också om att stimulera människor att jobba med Senior alert.

Rekrytering av eldsjälar

Att samla eldsjälar som arbetar med att utveckla vården av äldre runt om i landet för att inspirera varandra till att ta nya tag är också en del i satsningen.

Vårdförbundet och Qulturum rekryterar dessa eldsjälar. Regeringens satsning för bättre vård av multisjuka äldre innebär att landsting och kommuner kan få ekonomiskt stöd för förbättringsprojekt i vården till exempel äldrelots/vårdlots.

Kirurgkliniken i Eksjö är ett bra exempel där man nått långt med förbättringsarbete. En erfarenhet av arbete med Senior alert är att antalet vårddygn bland annat minskar. 

Internationella sjuksköterskedagen

Den 12 maj innfaller den internationella yrkesdagen för sjuksköterskor. Vi vill göra alla uppmärksamma på de möjligheter som finns genom att på ett bättre sätt ta till vara den kunskap som sjuksköterskan har.

Att arbeta på ett strukturerat sätt med system som Senior Alert ökar så väl säkerheten i vården och patienternas välbefinnande. Sjuksköterskans kompetens bidrar till en säkrare och effektivare vård och ett bättre resultat för patienterna.

Anna-Karin Eklund, Förbundsordförande Vårdförbundet