Vårdförbundet kräver moderna arbetstider för sjuksköterskor

Arbetstidsavtalen som tillämpas i vården är från 70-talet. Det rimmar illa med den kunskapsintensiva vård vi har idag, skriver Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet, i en debattartikel tillsammans med lokala ordföranden.

Vården har utvecklats enormt, avtalen har inte hängt med. Nattbemanningen ser exempelvis helt annorlunda ut idag än för 40 år sedan. Då jobbade våra medlemmar antingen på natten eller på dagen. Nu arbetar sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ofta dag, kväll och natt i ett rullande schema. Men de centrala avtalen fungerar inte för att reglera återhämtning och kompensation.

Vi har medlemmar som jobbar väldigt långa pass, 10 timmar upp till 24 timmar i ett sträck för ambulanssjuksköterskor. Det skulle samhället aldrig acceptera för en pilot, långtradarchaufför eller lokförare med tanke på säkerheten.

Idag är det dessutom stora skillnader mellan "bästa" och "sämsta" arbetsvillkor för våra medlemmar i olika delar av landet. Arbetsgivare kan säga upp lokala avtal med kort varsel, oftast för att spara pengar.

Ett exempel är 1 400 sjuksköterskor på Karolinska universitetssjukhuset som skulle få sina inkomster sänkta med ända upp till 5 000 kronor när ett nytt avtal trädde i kraft. Det nya skulle ersätta sjukhusets gamla poängsystem som gav hög ersättning på helger, nätter och pass med obekväm arbetstid. Ett annat exempel är Skånes universitetssjukhus där sjuksköterskor riskerar upp till 9 000 kronor lägre ersättning per månad när det lokala avtalet sägs upp. Det är självklart helt orimligt. Vi måste få centrala arbetstidsavtal som passar våra medlemmar.

Vi vill ha:

  • Rimliga villkor för att klara dag- och natt.
  • I nattarbete ska tid för återhämtning räknas in i arbetstiden.
  • Ob-ersättning som räknas procentuellt mot lönen och kan tas ut antingen som tid eller pengar.
  • Större möjlighet till individuella lösningar.
  • Förutsättningar för chefer och medarbetare att långsiktigt planera verksamhet och bemanning.
  • Tid för kunskapsinhämtning och tid för till reflektion.
  • God återhämtning mellan arbetspassen.

Sjuksköterskor, är enligt Arbetsmiljöverket, den yrkesgrupp som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Många orkar inte arbeta heltid. De anger livspusslet, möjlighet till återhämtning och socialt liv som skäl för att gå ner i arbetstid. Det är ett enormt slöseri med välutbildade legitimerade yrkesgrupper.

Hälsosamma arbetstider är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv, säker vård för patienten och goda resultat. Nu måste arbetsgivare, såväl privata som offentliga, skapa förutsättningar för en god och säker vård, året runt, dygnet runt.

 

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet