Vi vädjar till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken - visa att ni menar allvar. Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och i stället göra individuella bedömningar.

Ett bifall av motionen ger nytt hopp åt tiotusentals sjuka som behöver lång tid för att läka och återfå hälsa och arbetsförmåga. Det stoppar ett system som har förvärrat situationen för många som på grund av svår sjukdom eller sviter efter skador och funktionsnedsättningar är helt oförmögna till arbete.

Följ ert samvete den 16 december och rösta för ett nödstopp av utförsäkringarna.

Vi vädjar också till er att på sikt ta ansvar för en hållbar sjukförsäkring och inte nöja er med kosmetiska förändringar. Det räcker inte att slipa av kanterna, som ledarna för C, FP och KD säger sig vilja, eller titta på enstaka detaljer med förstoringsglas, som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson uttrycker det.

Felet sitter inte i detaljer eller i att enstaka individer har kommit i kläm, som regeringen gör gällande. Felet sitter i själva systemet, som grundar sig på tron att så gott som alla sjuka klarar någon form av arbete.

Vi vädjar till er att stoppa det misslyckade experimentet att skicka dokumenterat svårt sjuka människor till arbetsförmedlingen. Bara några ynkliga procent av dem som utförsäkrades vid årsskiftet har kommit i jobb på den reguljära arbetsmarknaden och över hälften av dem som skickades till arbetsförmedlingen var i september tillbaka hos försäkringskassan - oftast med ytterligare försämrad hälsa på grund av ekonomisk stress och oro för framtiden.

Experimentet har visat att det inte är arbetsförmedlingen som kan lösa sjuka människors hälsoproblem, det är sjukvården. Sjukvårdens brister måste inventeras och lösas. Satsningar måste göras på adekvat, individuellt inriktad rehabilitering, även för i dag eftersatta grupper. Det är den enda effektiva vägen tillbaka till hälsa och tillbaka till arbetsmarknaden.

Våga rösta för förslaget att stoppa de förgörande sjukförsäkringarna. Sjuka människor måste ha rätt att vara sjuka utan ständig oro för sin försörjning.

 

Gertie Gladnikoff, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt
Styrelsen för Parkinsonförbundet 

Gun Alm,
Sveriges Fibromyalgiförbund
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
Bert Magnusson, Nackskadeförbundet

Lisa Forstenius, Riksföreningen för ME-patienter
Töres Theorell, Professor emeritus och stressforskare

Christer Hogstedt, Gemensam Välfärd Stockholm
Inger Efraimsson, Före detta ordförande Försäkringskassan

Elisabeth Petersson, Centerpartiet Tranemo kommun

Lars U Granberg, Riksförbundet Cystisk Fibros

Gunilla Bring, Försäkringsmedicinska läkarkollegiet

Sören Selinder, Mun- & Halscancerförbundet
Bengt Järhult, Distriktsläkare

Göran Söderlund, Rådgivare sjukförsäkringen

Brith Aspenlind, Fri skribent

Maria Werme, Nätverket Slussa
Stefan Sturesson, Kommunpolitiker Kristdemokraterna Västerås 

Rune Blixt, Nätverket Utsatta Höjer Rösten

Jenny Fjell, Läkare inom psykiatrin/Nätverket Resurs

Tomas Alsbro, whiplashinfo.se och skadeportalen.se

Ronny Mattsson, Kamratföreningen Vänkraft

Bernth Olofsson, Arbetsförmedlare
Uno Billmark, FUSIG

Ingemar Färm, Solidaritetsuppropet och ordförande i Svenska Migränförbundet
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Thord Carlsson, HSO Västernorrland och kristdemokratisk kommunpolitiker i Sollefteå
Eva Jorendal, Föreningen Stopp
Inge Sandin, Handikappföreningarna i Västmanland