Fler och fler får ta del av valfriheten och fler utvecklar sitt entreprenörskap inom vård och omsorg. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att entreprenörskapet öppnas för alla så att ingen grupp, exempelvis sjuksköterskorna, hamnar utanför.

Centern och Vårdförbundet uppmanar gemensamt till större frihet för entreprenörer inom vården. Läs hela debattartikeln på SvD:s Brännpunkt.