All hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv och de insatser som görs ska skapa sammanhang med respekt för personens integritet och autonomi – varje person ska ha rätt att själv välja och fatta beslut om sin egen vård.

Hemsjukvården har blivit alltmer avancerad. Idag finns ungefär 250 000 personer i Sverige som får någon form av hemsjukvård. 87 procent av dem är äldre. De flesta är kvinnor.

10 punkter

"Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer" är en rapport som tagits fram på uppdrag av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Författare är Karin Josefsson, legitimerad sjuksköterska och medicine doktor i klinisk äldreforskning.

Åldersrelaterade sjukdomar

Vårdtagare i hemsjukvården har ofta åldersrelaterade sjukdomar och skador, som demens, hjärtsvikt, cancer, stroke, fraktur och trycksår och därmed stora vårdbehov. Det innebär att personalen i hemsjukvård många gånger möter en äldre vårdtagare som är skör, multisviktande och multisjuk samt i livets slutskede.

Ökad autonomi och livskvalitet

Hemsjukvård ger människor möjlighet till ökad autonomi och livskvalitet jämfört med sjukhusvård under förutsättning att den erbjuder god och säker medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. 

Vården i hemmet ska skapa trygghet, ge tillgänglighet, kompetens och samordning i en god miljö.

Den avancerade sjukvård som utförs i hemmet kräver kunskap och hög kompetens för att vara säker och trygg.