Vi vill höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Det skriver Åsa Mörner och Sineva Ribeiro i debattartikel i Svd den 24 maj inför EU-valet i helgen.

Vårdförbundet är ett aktivt förbund för vårdens viktiga professioner, däribland barnmorskor. Få frågor har varit så centrala för barnmorskor världen över som kvinnors rätt till liv och hälsa genom hela livet. Tack och lov har utvecklingen gått framåt, både vad gäller säkerheten vid förlossningar, bättre mödravård, tillgången till säkrare preventivmedel och rätten till säker abort. Nyligen har Irland tagit steg för att mjuka upp sin lagstiftning. Utvecklingen räddar liv och hindrar lidande.

Inte sällan är det just barnmorskorna som orkat ställa kraven och ta debatten i frågor som rör kvinnlig sexualitet, något som ofta är omgärdat med skam och skuld. Vi har tillsammans lyckats förflytta stockkonservativ och farlig lagstiftning runt om i världen till regelverk som räddar kvinnors liv.

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Tidigare år har debatten ofta fokuserat på huruvida partierna är för eller emot EU, men årets valrörelse skiljer sig åt härvidlag och det är bra. Det har skapat utrymme att följa upp hur olika företrädare faktiskt har röstat föregående mandatperiod och ta del av vad de vill göra i parlamentet framöver.

Via medias granskningar har vi fått veta att det finns två partier som skiljer ut sig i synen på kvinnors rättigheter när de röstat i EU-parlamentet, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa, så som synen på abort. Här på hemmaplan har samma partier försiktigt börjat röra på sig och lyfta frågor som samvetsfrihet för barnmorskor, eller att begränsa tiden där abort ska kunna utföras, medan deras företrädare visar sig ha en mer radikal agenda när de röstar i EU-parlamentet.

Vårdförbundet vill härmed höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Man ger sig nämligen in på ett sluttande plan som kan sluta i stora risker för kvinnors självbestämmande, liv och hälsa. Enligt världsorganisationen WHO dör ungefär 47 000 flickor och kvinnor varje år till följd av farliga och olagliga aborter, så att vara abortmotståndare och kalla sig ”för liv” vittnar om en syn på kvinnan som mindre värd.

Många har kanske förfasats över den nya drakoniska lagen i Alabama, men det börjar sällan så extremt. Det börjar i det lilla med minskad tillgänglighet, med frågeformulär om skälen, med samvetsfrihet, svårare att få tillgång till akut-p-piller och andra sätt att rent allmänt göra processen svårare och jobbigare för kvinnan.

Sverige är ett framgångsexempel vad gäller rättigheter för kvinnor och barn, men det går inte att slå sig till ro. Länge har det rått ett brett och allmänt stöd för den svenska abortlagstiftningen, och det är en styrka för oss som arbetar med att tillämpa den. Den kvinna som söker sig till oss i vården får hjälp i en ofta svår stund - utan moralism och pekpinnar. Den som utbildar sig till barnmorska vet och skriver under på vad yrket innebär - att kvinnan som behöver vår hjälp står i centrum. Erfarenheter från andra länder med hårdare lagstiftning förskräcker.

När vi nu ser krafter som vill rulla tillbaka skyddet för kvinnan och hennes rätt att själv få bestämma över sin kropp, så ser vi ett behov av att höja ett varningens finger. Låt inte din röst användas för att inskränka kvinnors rättigheter, varken här i Sverige eller i Europa. Aborter räddar liv. Kvinnors liv.

Åsa Mörner, barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet