"Snusket på våra sjukhus ska inte saneras av legitimerad personal"

Självklart ska det vara rent på våra sjukhus, men det är orimligt att redan hårt pressade högutbildade yrkesgrupper som sjuksköterskor och barnmorskor ska utföra ytterligare arbete, skriver Sineva Ribeiro och Marita Tenggren i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Redan i dag är många sjukhus så slimmade att det inte finns tillräckligt med tid för patienternas omvårdnad än mindre tid för reflektion, rast, checklistor och återhämtning.

Det är inte rimligt att sjuksköterskor och barnmorskor med 3 till 4,5 års akademisk utbildning eller läkare med 5,5 års utbildning ska användas som lokalvårdare. Vi måste ha rätt kunskap på rätt plats vid rätt tid så också när det gäller städning.

Kommunikationsdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset säger till SVT att sjuksköterskor inte hinner med. SVT visar bilder på smutsiga toaletter och skitiga draperier.

Vi undrar om kommunikationsdirektören på Sahlgrenska även tycker att rektorer och lärare ska städa smutsiga skoltoaletter eftersom flickor hellre håller sig än går på toaletten i skolan.

Bristande hygien, smuts och snusk måste naturligtvis åtgärdas både på våra sjukhus och i våra skolor. Det är avgörande att korrekta och relevanta beställningar av städning görs och att beställaren ställer krav på städpersonal som innehåller exakt vad det är som ska utföras. Sen måste arbetet också följas upp.

Det är helt orimligt att redan hårt pressade högutbildade yrkesgrupper ska utföra ytterligare arbete som dessutom sköts mycket bättre av andra yrkesgrupper. Vårdprofessionernas ansvar är självklart att se till att vi har exempelvis en god handhygien, handskar vid provtagning och sårvård, kortärmat, så kallad patientnära städning, uppsatt hår och att smyckena lämnas hemma.

Men att gå från en uppgift att ta hand om smuts och snusk, vid exempelvis toalettstädning, till att ta hand om en patient som behöver ett så rent omhändertagande som möjligt är en fara för patientsäkerheten och kan orsaka en vårdrelaterad infektion.

Läkarens profession är medicin. Sjuksköterskans profession är omvårdnad. Dessa professioner kompletterar varandra i team för patientens bästa. I teamen kan också undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister med flera ingå. Tidigare fanns även vårdbiträden och lokalvårdare vid klinikerna som ingick i arbetsgemenskapen.

 

Marita Tenggren, ordförande Vårdförbundet, avdelning Västra Götaland
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet