Sjuksköterskor har inte kompetens för graviditet och förlossning

Vårdförbundets replik på ledaren Lyssna på forskningen, inte på barnmorskorna.

Sverige har bland den lägsta spädbarns-och mödradödligheten i världen. Det är inget som har hänt av sig självt, utan som bygger på hur mödrahälsovård, förlossning och eftervård är organiserat. Något som är en unik komponent i den svenska kvinnosjukvården är barnmorskeprofessionens roll, och som är en av anledningarna till att svenska kvinnor har tillgång till trygga och säkra graviditeter och förlossningar.

I Expressens ledare från den 26 oktober, hävdar man att barnmorskor motsätter sig att arbeta enligt forskning och evidens. Detta är en grav snedvridning som visar på bristande kunskap om hur legitimerade barnmorskor arbetar. Barnmorskans arbete baseras på evidens. En stor del av det forskningsmaterial som finns kopplat till mödra- och förlossningsvård är framtagen av forskande barnmorskor, och är det som i sin tur lett till att vården är så pass säker.

I Expressens ledare hänvisar man till att barnmorskor protesterar mot att förändra riktlinjerna gällande induktioner (igångsättningar av graviditeter). Detta är också en misstolkning av vad barnmorskor faktiskt motsätter sig till.

Grunden i barnmorskors protester handlar om att rådande situation på förlossningskliniker, på många av landets kvinnokliniker, är gravt överbelastad. Dagens överbelastning påverkar säkerheten för de födande redan i dagsläget.  Vid förändrade riktlinjer gällande induktioner kommer kvinnokliniker att belastas väsentligt mer, något som ledningen vid Sahlgrenskas kvinnoklinik bl.a. vill lösa genom att låta sjuksköterskor arbeta på BB. Sjuksköterskor är en oumbärlig profession i vården, men när det handlar om graviditet och förlossning så har inte sjuksköterskor den kompetens som behövs. Det råder dessutom stor brist även på sjuksköterskor.

Induktioner räknas som komplicerad förlossning, d.v.s. avvikande från det normala förloppet. För att kunna ge kvinnor god och trygg vård i samband med barnafödande krävs en arbetsmiljö som tillåter barnmorskor att arbeta enligt evidens. Annars riskeras säkerheten för kvinnan och barnet. Barnmorskor är utbildade och legitimerade inom sexuell och reproduktiv hälsa och är de som bidrar till att upprätthålla god och säker vård till landets födande kvinnor.

För att kunna ge kvinnor och barn trygg och säker vård, och vård enligt nya forskningsrön och beprövad erfarenhet, krävs att rätt förutsättningar ges. Det gör det inte idag. Det är dessa bristande förutsättningar som ska kritiseras, inte de som larmar om att förutsättningar för att kunna upprätthålla säkerheten saknas. Ge barnmorskor rätt förutsättningar för att kunna arbeta enligt senaste forskningsrönen så vi kan behålla en topplacering i världen gällande den bästa vården till kvinnor och barn.

 

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska och förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet

Marie-Charlotte Nilsson, legitimerad barnmorska och förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet

Emma Jonsson, legitimerad barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet Stockholm

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Läs repliken här