Sjuksköterskebrist och arbetsmiljö är avgörande

Forskningen visar att hög personalomsättning och användande av bemanningssjuksköterskor signifikant sänker produktiviteten, skriver Charlotta Dickman, specialistsjuksköterska, i en replik på DN Debatt.

Svensk akutsjukvård präglas av platsbrist som beror på sjuksköterskebrist. Denna sjuksköterskebrist beror i sin tur på en mycket dålig arbetsmiljö och dålig löneutveckling för sjuksköterskor. Sjuksköterskor byter jobb ofta för att på något sätt få upp sin lön vilket orsakar hör personalomsättning och stort behov av bemanningssjuksköterskor. Dessa bemanningssjuksköterskor är i sig utmärkt skickliga. Dock visar forskning att dessa förhållanden, alltså personalomsättning och användande av bemanningssjuksköterskor signifikant sänker produktiviteten. Att teamets funktion är nyckeln.

”Sönderbruten teamfunktion, som beror på att erfarna sjuksköterskor slutar, att personal nyanställs och att man använder sig av bemanningssjuksköterskor, är förknippad med signifikant försämring i produktivitet bortom den som kan tillskrivas enbart förändring i sjuksköterskors skicklighet och erfarenhet.” Detta är översatt från abstraktet till ”Human Capital and Productivity in a Team Environment: Evidence from the Healthcare Sector”, American Economic Journal: Applied Economics: Vol. 6 No 2 (April 2014)”. Samma studie visar att ju mer utbildning sjuksköterskor har och ju mer erfarenhet de har på den avdelning de jobbar på, desto bättre blir vårdresultatet/vårdkvaliteten.

Förvisso använder sig Norge av mycket bemanningssjuksköterskor men Norge erbjuder också betydligt högre lön och betydligt bättre arbetsmiljö. Så om Sveriges makthavare och sjukvårds-arbetsgivare lyssnar på svenska sjuksköterskors krav så kommer en stor del av produktivitetsproblemet att lösa sig. Som bonus höjs kvaliteten.

Charlotta Dickman, Specialistsjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundet