Satsa på personal – inte bara lokaler

Landstinget storsatsar på nya vårdbyggnader. Vi behöver bara nämna Nya Karolinska som beräknas kosta 26 miljarder. Samtidigt finns inte pengar till personalens löneutveckling. Hur är det möjligt? Det skriver representanter för sjuksköterskor, barnmorskor med flera inom Vårdförbundet Avdelning Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är med stor besvikelse och upprördhet vi konstaterar att livsviktiga bristyrken inom landstinget som sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är mindre värda än andra på arbetsmarknaden. 2016 års löneöversyn för Vårdförbundets yrkesgrupper inom Stockholms läns landsting är så gott som till ända. Medan årets riktmärke för löneökningar, som sattes av den mansdominerade industrin, ligger en bra bit över 2 procent, så har landstingets arbetsgivare, med enstaka undantag, valt att för våra kvinnodominerade yrkesgrupper lägga sig en bra bit under 2 procent!

Nyhetsrapporteringen vittnar dagligen om en hälso- och sjukvård i kris. Det saknas medarbetare med rätt kompetens. Runtom i Sverige är mängder av vårdplatser stängda på grund av sjuksköterskeflykt. Det sker i en utsträckning som gör att människor i Sverige inte kan få en fullgod vård och medarbetarna som är kvar sliter ont. Sjukskrivningstalen skjuter i höjden och vårdskadorna ökar. Människor i behov av vård får sin behandling uppskjuten på grund av brist på specialistsjuksköterskor. Blivande mödrar hänvisas utomläns på grund av brist på barnmorskor.
Säkerheten i analyser urholkas på grund av bristen på biomedicinska analytiker. Arbetsförmedlingens statistik visar att 8 av 15 bristyrken i topp på listan är Vårdförbundets professioner.

Från politiskt håll har man pratat en hel del om åtgärder vilket förstås är välkommet, men när vi nu sitter med facit i hand för årets löneöversyn och dessutom med vetskap om hur budgeten för lönekostnader ser ut för nästa år så undrar vi om det bara är tomma ord?

En barnmorska och en civilingenjör är exempel på två yrken med motsvarande krav på fördjupad högskolekompetens. Civilingenjören tjänar 31 procent mer i lön under ett yrkesliv! Lönen för många nya i yrket inom våra professioner har förvisso ökat de senaste åren. Men löneutvecklingen står fortsatt still. Utan löneutveckling flyr förstås kompetenta medarbetare från landstingen.

I flera uttalanden, och även i framtagen kompetensförsörjningsplan, påtalar Stockholms läns landstings styrande politiker att löneutvecklingen behöver bli betydligt bättre för Vårdförbundets yrkesgrupper. Hur är det då möjligt att utrymmet som lagts på årets löner är så mycket mindre än arbetsmarknaden i övrigt? Därtill är budget för kommande år ännu snävare. Vi kan alltså räkna med att det blir ännu värre! Landstinget har svårt att bemanna och tappar värdefulla medarbetare. Men tittar bara stillsamt på.

Man investerar i nya vårdbyggnader. Vi behöver bara nämna Nya Karolinska som beräknas kosta 26 miljarder. Smaka på den ofattbara siffran. Det motsvarar 50 000 anställda sjuksköterskor under ett år. Samtidigt finns inte pengar till sjuksköterskors löneutveckling. Hur är det möjligt? Lokalerna kommer att gapa tomma om inte medarbetarna får rätt förutsättningar. Vårdförbundet kräver krafttag för att skapa en lönestruktur och en löneutveckling som gör att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor stannar kvar i den landstingsdrivna vården. Det är en förutsättning för att säkerställa korrekta analyser som grund för diagnos,en god och säker förlossningsvård, vårdplatstillgångmed omvårdnad av hög kvalitet som inte äventyrar patientsäkerheten och specialistkunskap för alla de patientgrupper där så krävs. Årets löneöversyn har varit oacceptabel. Vi kräver att beslutsfattare och politiker gör om och gör rätt.


Vårdförbundet Avdelning Stockholm
Gunilla George, ordförande
Dorieth Sone Zidaric, förtroendevald Danderyds sjukhus AB
Mira Nyberg, förtroendevald Karolinska universitetssjukhuset
Eva Håkansson, förtroendevald Karolinska universitetssjukhuset
Elisabeth Lindgren, förtroendevald Stockholms läns sjukvårdsområde
Hanna Rönnell, förtroendevald Södersjukhuset AB
Kerstin Felldin, förtroendevald Södertälje sjukhus
Ingalill Sundström, förtroendevald TioHundra AB