Vårdförbundet anser att det är dags att regionerna inför ytterligare en vårdnivå inom förlossningsvården: barnmorskeledda mottagningar och kliniker. Dessa mottagningar kan arbeta med kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, skriver förbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.

Barnmorskor i Vårdförbundet har en önskan om att få ge alla kvinnor i Sverige en patientsäker, personcentrerad och trygg kvinnohälsovård och kvinnosjukvård under hela kvinnans liv. Enligt en Novus-undersökning som gjordes på uppdrag av Vårdförbundet våren 2020 så uttryckte så många som 51 procent av kvinnorna att känslan av trygghet skulle öka om den som bistår dem under förlossningen är en barnmorska som de haft kontakt med och lärt känna tidigare under graviditeten.

I dag är förlossningsvården centraliserad och organiserad kring akutsjukhusen, trots att förlossning oftast inte kräver någon läkarinsats. Alla kvinnor, oavsett om de är friska eller sjuka, med ett förväntat friskt eller sjukt barn, hänvisas till sjukhusen för att föda. De mindre förlossningsklinikerna läggs ner till förmån för de större och högspecialiserade sjukhusen. Hänvisningen till sjukhusen görs utan någon form av selektering av de gravida kvinnorna. Detta går tvärtemot den övriga sjukvården som just nu står inför omställningen till god och nära personcentrerad vård.

Coronapandemin har lett till att antalet hemförlossningar har ökat kraftigt, vilket vittnar om att kvinnor får ta saken i egna händer i brist på andra alternativ. Vårdförbundet anser att det är dags att regionerna inför ytterligare en vårdnivå inom förlossningsvården: barnmorskeledda mottagningar och kliniker. Dessa mottagningar kan arbeta med kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa genom hela livet, från preventivmedelsrådgivning och mödrahälsovård till förlossningar, eftervård och klimakteriet.

Barnmorskans kompetensområde är redan att självständigt handlägga normala graviditeter, förlossningar och eftervård. Barnmorskeledda kliniker och mottagningar skulle ge rätt förutsättningar för detta, samtidigt som kvinnorna skulle få ett efterlängtat alternativ med välkända barnmorskor som bistår dem.

Visst kan det vara riskfyllt både att vara gravid och att föda barn, faktiskt livsfarligt i vissa fall. Däremot är sannolikheten att något allvarligt händer minimal om kvinnan är frisk, utan riskfaktorer och att hon bär på ett förväntat friskt barn som ligger i rätt position och där förlossningen startar spontant i fullgången tid.

Barnmorskeledda kliniker finns redan i andra länder, Norge exempelvis. Ansedda Cochrane Institute har sammanställt forskningsläget kring barnmorskeledda kliniker och finner att ”Most women should be offered ‘midwife-led continuity of care’. It provides benefits for women and babies and we have identified no adverse effects.”

Genom att ge förutsättningar för barnmorskor att driva egna mottagningar och kliniker menar Vårdförbundet att vårdvalet för friska kvinnor med normala graviditeter skulle utökas. Kvinnorna får möjlighet att kontrollera sin graviditet och föda utanför de stora sjukhusen.

På en barnmorskeledd klinik finns förutsättningar för ett personcentrerat arbetssätt, ett sätt som flertalet barnmorskor vill jobba enligt. För att ytterligare underlätta för kvinnor borde barnmorskor få utökad förskrivningsrätt för vissa mediciner och hormonpreparat som är kopplade till deras yrkeskompetens.

I Dalarna pågår just nu en utredning om regionen ska införa barnmorskeledda kliniker. Varför inte uppföra några barnmorskeledda kliniker i olika regioner på försök, för att sedan utvärdera? När nu hela resten av vården ska ställa om till en mer nära vård, ute i samhället, varför ska friska kvinnor behandlas som om de är sjuka när de ska föda barn? En bättre kvinnovård är möjlig – och vi  barnmorskor vet hur vi vill leda den.

 
Åsa Mörner, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Marie-Charlotte Nilsson, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Läs artikeln i Dagens Samhälle