Så får vi fler specialistsjuksköterskor

Hur vi kan lösa den skriande bristen på specialistsjuksköterskor? Vårdförbundet menar att det krävs både bättre lön, utvecklade arbetssätt, god introduktion och en hälsosam arbetsmiljö. Men vi har också tagit fram en modell för akademisk specialisttjänstgöring, AST, där sjuksköterskor inom ramen för anställning och kollektivavtal kan specialisera sig med full lön. Replik på ledare i Mariestads-Tidningen och Jönköpings-Posten.

I landets akutsjukvård, på vårdcentraler och förlossningsavdelningar, i kommunernas hemsjukvård, ja, inom hela hälso- och sjukvården arbetas det just nu för högtryck. Tyvärr tyder det mesta på att den pressade situation som tidigare varit begränsad till sommaren är på väg att permanentas över hela året.

En undersökning av Dagens Nyheter i början av året visade att 1 140 vårdplatser inom landstingen hölls stängda på grund av brist på främst specialistsjuksköterskor. Då var sommaren ännu långt borta. Vi har ännu inte facit över många vårdplatser som kommer att hållas stängda under årets sommar, men givet är att det är fler än i vintras.

Stängda vårdplatser medför att operationer skjuts upp och att allvarligt sjuka inte får den vård de har rätt till. En rapport från Vårdförbundet visar att 11 000 specialistsjuksköterskor saknas år 2025 om ingenting görs. Vi står inför en tickande bomb.

Ett stort problem är de dåliga villkor som gäller för de som vill läsa vidare till specialistsjuksköterska, trots ett skriande behov. Vårdförbundet har därför tagit fram en modell för att få fler specialistsjuksköterskor:

  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, en betald specialistutbildning inom ramen för kollektivavtal och anställning.
  • Inför en nationell reglering av AST så att vi får överblick och garantier för att vården blir jämlik över hela landet.
  • Genomförd utbildning måste ge ett ordentligt lönepåslag som är tydligt angivet från början.

Men det behövs mer. Vårdförbundet har ytterligare fyra förslag på åtgärder som både säkrar kompetensförsörjningen, ger bra förutsättningar för en trygg och säker vård och som ger en hälsosam arbetsmiljö för de anställda.

  • Vi måste införa personcentrerad vård. När patienten är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för vårdens professioner.
  • Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, att personalen stannar kvar och ges möjlighet att utveckla vården.
  • Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.
  • Lönekarriären ska vara tydlig. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.

Västra Götalands-regionen har varit en föregångare när det gäller betald specialistutbildning, men Vårdförbundet vill gå längre än regionen. Vi vill att utbildningen ska kunna sökas oavsett var du arbetar idag. Västra Götalands upplägg innebär en inlåsningseffekt som inte är optimal. Bristen är nationell – det är allas vårt ansvar att komma till rätta med den.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Marita Tenggren, ordförande Vårdförbundet Västra Götaland